Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο παλαλόν

ΚαρδοπόνεμανΚαρδοπόνεμαν

Στιχουργοί: Αλέξανδρος Παρχαρίδης

Συνθέτες: Λάζος Ιωαννίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ιωαννίδης, Γιώργος Σιαμίδης, Λάζος Ιωαννίδης


Ας έμ’νε ένας παλαλός
ας μη είχα ακίλι
και μετ’ εμέν εγέλαναν
οι συγγενείς κι οι φίλοι

Το τέρτι μ’ ποίον θ’ έτονε;
Ας έσαν όλ’ αγάδες
κι εντούν’ναν τα κιφάλια τουν
πώς θα ’φτάγ’νε παράδες

Φαΐν, ποτήν και λάσιμον
χορόν και κεμεντζ̌έδες
κι η καρδι͜ά μ’ ν’ απαροθυμά
με τ’ έμορφα καϊτέδες
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακίλιμυαλό akıl/ʿaḳl
απαροθυμάαποβάλλει/ξεπερνάει τη νοσταλγία
εγέλανανγελούσαν
έμ’νεήμουν
έμορφαόμορφα
εντούν’νανχτυπούσαν
έσανήταν
έτονεήταν
καϊτέδεςμελωδίες, μουσικές συνθέσεις, μουσικοί σκοποί kayde
κεμεντζ̌έδεςλύρες kemençe/kemānçe
κιφάλιακεφάλια
λάσιμονγύρα, βόλτα, περιπλάνηση ἀλάομαι/ηλάσκω
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
όλ’όλοι/α
παλαλόςτρελός, ανόητος
παράδεςλεφτά, χρήματα para/pāre
ποτήνπιοτί
τέρτικαημός, βάσανο, στενοχώρια dert
τουντους
’φτάγ’νε(ευτάγ'νε) κάνουνε, φτιάχνουνε εὐθειάζω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr