Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άσπρεσσα

ΆσπρεσσαΆσπρεσσα

Στιχουργοί: Παύλος Τσαβδαρίδης

Συνθέτες: Παύλος Τσαβδαρίδης

Καλλιτέχνες: Θεόδωρος Ακριτίδης, Παύλος Σεμερτζίδης


Ας σ’ όλια ντο εθέλεσα
και εύκαιρα ευρέθα
Εσύ έσ’νε το φάρμακο μ’,
για τ’ εσέν εγεννέθα

Άσπρεσσα -ν- άμον το λίβ’,
η εγκάλι͜α σ’ έν’ καλύβ’
Έπαρ’ με -ν- απέσ’ να ζω,
να κοιμούμαι, ν’ αγνεφώ

Φιλέματα ανέντροπα
σο νούνιγμα μ’ εδίν’να
Τ’ εσόν έτον το μάγουλον,
το στόμαν ντο εφίλ’να

Άσπρεσσα -ν- άμον το λίβ’,
η εγκάλι͜α σ’ έν’ καλύβ’
Έπαρ’ με -ν- απέσ’ να ζω,
να κοιμούμαι, ν’ αγνεφώ

Αρνί μ’, θα ρούζω σο μαχ̌αίρ’
από σουμά μ’ αν φεύ’ς -ι
Εγώ εδέκα σε την ψ̌η μ’,
ποίσον α’ ήνταν θέλτς -ι

Άσπρεσσα -ν- άμον το λίβ’,
η εγκάλι͜α σ’ έν’ καλύβ’
Έπαρ’ με -ν- απέσ’ να ζω,
να κοιμούμαι, ν’ αγνεφώ

Άσπρεσσα -ν- άμον το λίβ’,
η εγκάλι͜α σ’ έν’ καλύβ’
Έπαρ’ με -ν- απέσ’ να ζω,
να κοιμούμαι, ν’ αγνεφώ

Άσπρεσσα -ν- άμον το λίβ’,
η εγκάλι͜α σ’ έν’ καλύβ’
Έπαρ’ με -ν- απέσ’ να ζω...

Άσπρεσσα -ν- άμον το λίβ’,
η εγκάλι͜α σ’ έν’ καλύβ’
Έπαρ’ με -ν- απέσ’ να ζω,
να κοιμούμαι, ν’ αγνεφώ
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
αγνεφώξυπνώ
άμονσαν, όπως, καθώς
ανέντροπαχωρίς ντροπή
απέσ’μέσα
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
άσπρεσσαάσπρη
εγεννέθαγεννήθηκα
εγκάλι͜ααγκαλιά
εδέκαέδωσα
εδίν’ναέδινα, παρέδιδα
εθέλεσαθέλησα
έν’είναι
έπαρ’πάρε (προστ.)
έσ’νεήσουν
εσόνδικός/ή/ό σου
έτονήταν
εύκαιραάδεια, χωρίς περιεχόμενο/νόημα, ανούσια, μτφ. ανοησίες, (ουσ. τα) τα μαλακά μέρη της κοιλίας, βουβώνας
ευρέθαβρέθηκα
εφίλ’ναφιλούσα
ήντανό,τι
θέλτςθέλεις
κοιμούμαικοιμάμαι
λίβ’σύννεφο λίβος<λείβω
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
νούνιγμασκέψη
όλιαόλα
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
ρούζωπέφτω, ρίπτω
σουμάκοντά
φεύ’ςφεύγεις
φιλέματαφιλιά
ψ̌ηψυχή
Σημειώσεις
¹ «ευρέθα εύκαιρα»: ενήργησα ασυλλόγιστα, απερίσκεπτα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7991 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1600 | Λήμματα: 13780
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr