Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Λαμπρής κερόπον

Λαμπρής κερόπονΛαμπρής κερόπον

Στιχουργοί: Παύλος Τσαβδαρίδης

Συνθέτες: Παύλος Τσαβδαρίδης

Καλλιτέχνες: Θεόδωρος Ακριτίδης, Παύλος Σεμερτζίδης


Έλα, τ’ εμόν πουλόπον,
ματούται το καρδόπο μ’
’Κ’ ελέπ’ς πως λύεται η ψ̌η μ’
άμον Λαμπρής κερόπον;

♫

Ξαν ση σεβντάς σ’ το άψιμον,
απέσ’ και ση φωτία σ’
Εγόμωσες το καρδόπο μ’,
τέρτι͜α, τυραννισίας

Έλα, τ’ εμόν πουλόπον,
ματούται το καρδόπο μ’
’Κ’ ελέπ’ς πως λύεται η ψ̌η μ’
άμον Λαμπρής κερόπον;

Ούλ’ αγαπούν και χ̌αίρουνταν,
εγώ αγαπώ και κλαίω
Ονέρ’τα και μουρατόπα
απέσ’ σ’ άψιμο σ’ καίω

Έλα, τ’ εμόν πουλόπον,
ματούται το καρδόπο μ’
’Κ’ ελέπ’ς πως λύεται η ψ̌η μ’
άμον Λαμπρής κερόπον;

Πόσα να σύρω ο άχαρον;
Άλλο πόσον να στέκω;
Άνοιξον τ’ εγκαλιόπο σου,
εκέσ’ την ψ̌η μ’ να θέκω

Έλα, τ’ εμόν πουλόπον,
ματούται το καρδόπο μ’
’Κ’ ελέπ’ς πως λύεται η ψ̌η μ’
άμον Λαμπρής κερόπον;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
απέσ’μέσα
άψιμοφωτιά
άψιμονφωτιά
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εγόμωσεςγέμισες
εκέσ’εκεί
ελέπ’ςβλέπεις
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
θέκωθέτω, τοποθετώ, βάζω
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κερόπονκεράκι
λύεταιλιώνει
ματούταιματώνει
μουρατόπα(υποκορ.) επιθυμίες, πόθοι murat/murād + -όπα
ξανπάλι, ξανά
ονέρ’ταόνειρα
ούλ’όλοι
πουλόπονπουλάκι
σεβντάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τυραννισίαςτυράννιες, ταλαιπωρίες
χ̌αίρουντανχαίρονται
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7991 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1600 | Λήμματα: 13780
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr