Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Παραδοσιακό

ΚαρδοπόνεμανΚαρδοπόνεμαν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ιωαννίδης, Χαράλαμπος Παρχαρίδης


Αρ’ ας σ’ εσόν τον πρόσωπον,
αρ’ ας σ’ εσά τ’ ομμάτι͜α
η καρδι͜ά μ’ τογραεύκεται
και ’ίνεται κομμάτι͜α

Δείξον με τον δεξάμενον
αρνί μ’, εσέν ντ’ εφώτ’σεν
Εποίκε σε παντέμορφον,
τ’ εμόν τ’ οσπίτ’ εκόλλτσεν

Εντρέπουμαι να λέγω σε
πουλόπο μ’, αγαπώ σε
Πασ̌κείμ’ ντο εγροικάς ατο
όντες πυκνοτερώ σε;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
δείξονδείξε (προστ.)
δεξάμενονανάδοχος, νονός
εγροικάςκαταλαβαίνεις
εκόλλτσενέκαψε, κατέστρεψε ολοσχερώς
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εντρέπουμαιντρέπομαι
εποίκεέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
εσάδικά σου/σας
εσόνδικός/ή/ό σου
εφώτ’σενφώτισε, βάφτισε
’ίνεταιγίνεται
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
παντέμορφονπανέμορφο/η
πασ̌κείμ’μήπως, μήπως (και) πᾶς καί ἔνι
πουλόποπουλάκι
πυκνοτερώκοιτάζω συχνά
τογραεύκεταικομματιάζεται doğramak

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr