Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κορτσόπον έλα-έλα

Καρδοπόνεμαν

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Λάπας, Λάζος Ιωαννίδης


Κορτσόπον, έλα-έλα,
εμέν τέρεν και γέλα
Θα φιλώ το μάγουλο σ’
απόθεν καικά θέλτς, έλα

Κορτσόπον η λαλία σ’
άμον παρχαρί’ κωδών’
Ας φιλώ τα χ̌ειλόπα σ’
και -ν- απόψ’ ους να μερών’

Η λαλία σ’ έμορφον,
λάλ’ με και δέβα πέραν
Να φιλώ το μάγουλο σ’
όλ’ νύχταν κι ολημέραν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απόθεναπό που, από όπου
δέβαπήγαινε (προστ.)
έμορφονόμορφο
θέλτςθέλεις
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
κορτσόπονκοριτσάκι
κωδών’κουδούνι
λάλ’βγάλε λαλιά, κάλεσε, αποκάλεσε, προσκάλεσε, οδήγησε (προστ.)
λαλίαλαλιά, φωνή
μερών’μερώνει, ξημερώνει
όλ’όλοι/α
ουςως, μέχρι
παρχαρί’παρχαριού
τέρενκοίταξε (προστ.)
χ̌ειλόπαχειλάκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr