Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σα ξένα πάντα λάσκουμαι

Τοξαρέας Αμάραντα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Γκόσιος, Γιάννης Τσανασίδης


Το νερόν τη ξενιτείας
έν’ πολλά πικρόν, μανίτσα μ’
έν’ πολλά πικρόν
Διψώ, ’κι θέλω να πίν’ α’
την ψ̌η μ’ φαρμακών’

Δίχως μάναν και πατέραν
δίχως αδελφόν, μανίτσα μ’
δίχως αδελφόν
Λάσκουμαι πάντα σα ξένα
κι άμον ορφανόν

Έρθαν τα Χριστούγεννα
κι όλα τα γιορτάς, μανίτσα μ’
κι όλα τα γιορτάς
Για τον γιο σ’ εσύ, μανίτσα μ’
άλλο μ’ ερωτάς

Σην εγκάλιαν ντ’ εκρατέθα
’κ’ εγνώρτσα ζωήν, μανίτσα μ’
’κ’ εγνώρτσα ζωήν
Εκεί ας ψυχομαχ̌ώ
κι ας εβγαίν’ η ψ̌η μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
άμονσαν, όπως, καθώς
γιορτάςγιορτές
εβγαίν’βγαίνει
εγκάλιαναγκαλιά (αιτ.)
εγνώρτσαγνώρισα
εκρατέθακρατήθηκα
έν’είναι
έρθανήρθαν
ερωτάςρωτάς
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
’κιδεν οὐκί<οὐχί
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
πίν’πίνει
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ψ̌ηψυχή
ψυχομαχ̌ώψυχομαχώ, χαροπαλεύω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr