Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα μαλλία μ’ ντ’ έσπρυναν

Πατρίδα μ’, αραεύω σεΠατρίδα μ’, αραεύω σε

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Στέλιος Καζαντζίδης, Χρήστος Χρυσανθόπουλος


Τα μαλλία μ’ ντ’ έσπρυναν
ατό τέρτ’ πα ’κ’ ευτάγω
Με τα μαύρα έρθα εγώ
και με τ’ άσπρα θα πάγω

Τ’ εβδομήντα αν δι͜αβαίν’
ν’ αηλί ντ’ εύρεν το κακόν
’Κ’ επορεί να πορπατεί
αν ’κι κρατεί το παστόν’

Κακά τα γεράματα
τα ποδάρι͜α κόφκουνταν
[-Ν’ αηλί εμάς, Χρύσανθε!]
Άμον γέρ’κα πρόατα
που ’κ’ επορούν να βόσκουνταν

Που γερά ας αποθάν’
να μην τυρα̤ννίεται
Όσον ντο γερά και πάει
το κορμίν ατ’ λύεται

-Χρυσανθόπουλε Χρήστο, λελεύω τα ψ̌ήα σ’!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
άμονσαν, όπως, καθώς
αποθάν’πεθαίνει
βόσκουντανβοσκούν
γεράγερνάει
γέρ’καγέρικα
δι͜αβαίν’(για τόπο) περνάει/ώ, διασχίζει/ω, (για χρόνο) περνάει/ώ διαβαίνω
επορείμπορεί
επορούνμπορούν
έρθαήρθα
έσπρυνανάσπρισαν
εύρενβρήκε
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
κόφκουντανκόβονται
κρατείκρατάει, βαστάει, στέκει, αντέχει
λελεύωχαίρομαι
λύεταιλιώνει
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
παπάλι, επίσης, ακόμα
παστόν’μπαστούνι bastone
ποδάρι͜απόδια
πορπατείπερπατάει
πρόαταπρόβατα
τέρτ’καημός, βάσανο, στενοχώρια (ονομ.) dert
τυρα̤ννίεταιτυραννιέται, ταλαιπωριέται
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr