Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Τα τέρτι͜α μ’ δεκατρία

Πατρίδα μ’, αραεύω σεΠατρίδα μ’, αραεύω σε

Στιχουργοί: Χρήστος Αντωνιάδης

Συνθέτες: Νάκος Ευσταθιάδης

Καλλιτέχνες: Στάθης Νικολαΐδης, Χρήστος Χρυσανθόπουλος


Θεέ μ’, ντ’ έπαθες μετ’ εμέν
τα τελευταία χρόνια
και δί’ς με με το δράμ’ χαράν
και με τ’ οκάδες πόνια;

Μετρώ, μετρώ, καλομετρώ
τα τέρτι͜α μ’ δεκατρία
Η ψ̌η μ’ βαθέα καίεται
και τα χ̌ερόπα μ’ κρύα

Όθεν πατώ κι όθεν τερώ
τα τέρτι͜α μ’ αφουκρούμαι
Να θανατώνω εγώ εμέν,
ας σον Θεόν φογούμαι

Εποίκες όλια όμορφα,
Θεέ μ’, συνορθι͜ασμένα
Εμέναν πώς ενέσπαλες
μ’ ομμάτι͜α δακρυσμένα;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αφουκρούμαιαφουγκράζομαι
βαθέαβαθιά
δί’ςδίνεις
δράμ’μονάδα βάρους, το 1/400 της οκάς, πολλή μικρή ποσότητα από κάτι μεσ. ελλ. δράμιον < τουρκ. dirhem < περσ. dirham < αρχ. ελλ. δραχμή (αντιδάνειο)
ενέσπαλεςξέχασες
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
καίεταικαίγεται
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
οκάδεςοθωμανική μονάδα μέτρησης μάζας
όλιαόλα
ομμάτι͜αμάτια
πόνια(ονομ.) πόνοι, (αιτ.) πόνους
συνορθι͜ασμένατακτοποιημένα, διορθωμένα
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τερώκοιτώ
φογούμαιφοβάμαι
χ̌ερόπαχεράκια
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8070 | Albums/Singles: 1245 | Συντελεστές: 1616 | Λήμματα: 14013
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr