Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άκ’σον, υιέ μ’, ντο λέγω σε

Πατρίδα μ’, αραεύω σεΠατρίδα μ’, αραεύω σε

Στιχουργοί: Χρήστος Αντωνιάδης

Συνθέτες: Στάθης Νικολαΐδης

Καλλιτέχνες: Στάθης Νικολαΐδης, Στέλιος Καζαντζίδης


Άκ’σον, υιέ μ’, ντο λέγω σε
τρανύντς αμὰν - αμὰν -ι
Εντάμαν ζουν οι άνθρωποι
άμον δέντρα σ’ ορμάνι

Τα φιντανόπα τα μικρά
τρανύν’νε σην εβόραν
Παχ̌ύν κλαδίν σ̌κεπάζ’ ατα
’κι φοούντανε μπόραν

Κορφήν το δέντρον π’ έβγαλε
και τον ήλιον ελέπει
Τα φύλλα ’θε γεραλαεύ’
χαλάζ’ κι αστροπελέκι

-Σταθίκο Νικολαΐδη!

Κι όντες τρανύντς κι ευρίεσαι
σ’ ορμάν’ τη κοινωνίας
Μάθα και μ’ αχπαράεσαι
με τη ζωής ζεμίας

Ούι! Ζαντύνω, ζαντύνω!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκ’σονάκουσε (προστ.)
αμὰναμέσως, ευθύς, μονομιάς hemen/hemān
άμονσαν, όπως, καθώς
ατααυτά
αχπαράεσαι(αμτβ) τρομάζεις, ξαφνιάζεσαι
γεραλαεύ’πληγώνει, τραυματίζει yaralamak
εβόρανσκιά
ελέπειβλέπει
εντάμανμαζί
ευρίεσαιβρίσκεσαι
ζαντύνωτρελαίνομαι
ζεμίαςζημιές
’θετου/της
’κιδεν ουκί<οὐχί
μάθαμάθε (προστ.)
όντεςόταν
ορμάν’δάσος orman
ορμάνιδάσος
σ̌κεπάζ’σκεπάζω/ει
τρανύν’νεμεγαλώνουν, αναθρέφουν
τρανύντςμεγαλώνεις, αναθρέφεις
φιντανόπαφιντάνια, νεαροί βλαστοί fidan<φυτόν
φοούντανεφοβούνται
χαλάζ’χαλάζι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr