Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ειρήνη ση γην

Πατρίδα μ’, αραεύω σεΠατρίδα μ’, αραεύω σε

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Στάθης Καζαντζίδης

Καλλιτέχνες: Στέλιος Καζαντζίδης, Χρήστος Χρυσανθόπουλος


Έρθαν τα Χριστούγεννα
Ειρήνην σην γην, μανίτσα μ’
Όχι πόλεμοι σον κόσμον,
ελαίας κλαδίν, μανίτσα μ’

Έρθαν τα Χριστούγεννα
άπλωσον το χ̌έρ’, μανίτσα μ’
Τριαντάφυλλα και ρόδα,
όχι το μαχ̌αίρ’, μανίτσα μ’

Έρθαν τα Χριστούγεννα,
τη Θεού ο γιόν, μανίτσα μ’
Και το περιστέρ’ φωλέαν
εποίκεν σο κανόν’, μανίτσα μ’
Και το περιστέρ’ φωλέαν
έχτ’σεν σο κανόν’, μανίτσα μ’

Έρθαν τα Χριστούγεννα
φίλ’ και όχι τουσ̌μάν’, μανίτσα μ’
Όχι πόλεμοι! Ειρήνη!
και ση γην απάν’, μανίτσα μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
άπλωσονάπλωσε (προστ.)
ελαίας(τα) ελιές, (τη) ελιάς
εποίκενέκανε, έφτιαξεποιέω-ῶ
έρθανήρθαν
έχτ’σενέχτισε
κανόν’φέρετρο
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
τουσ̌μάν’εχθροίdüşman/duşmān
φίλ’φίλα (προστ. φιλώ), φίλοι (πληθ. φίλον)
φωλέανφωλιά
χ̌έρ’χέρι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr