Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Οσήμερον η παντρειά

Πατρίδα μ’, αραεύω σεΠατρίδα μ’, αραεύω σε

Στιχουργοί: Χρήστος Αντωνιάδης

Συνθέτες: Κώστας Σιώπης

Καλλιτέχνες: Θεόδωρος Βεροιώτης, Σοφία Νικολαΐδη, Στάθης Νικολαΐδης


Τρυγόνα μ’, έχω για τ’ εσέν
τρανόν περιουσία
Κι εσύ σ’ εμέν κέσ’ ’κι τερείς,
’κι δί’ς με σημασία!

Το παλληκάρ’ ντο αγαπώ,
φτωχόν και μορφωμένον
’Κ’ έχ̌’ άμον τ’ εσόν το κιφάλ’
κολογκύθ’ γλουπιγμένον

Οσήμερον η παντρειά
συμφέρον έν’, Ρεβέκκα
Σύντροφον είνας αραεύ’,
συνέταιρον οι δέκα

Ατόν ντ’ επρωτεγάπεσα,
ατόν η καρδι͜ά μ’ θέλει!
Η Ματσουκάτ’σσα ’κι τερεί
συμφέρ’ και ’κι συμφέρει

Έμπρι͜α σ’ άμον το νεστικόν
σ̌κυλόπον, ψ̌ήκα μ’, στέκω
Σα χ̌έρι͜α σ’ και σο σπαρέλι σ’
το κιφάλι μ’ να θέκω

Ας σο σπαρέλι μ’, παλαλέ,
εσέν τιδέν ’κι μένει
Εσέναν μερτικόν ’κι αφήν’
ατός ντο λύν’ και δένει

Οσήμερον η παντρειά
συμφέρον έν’, Ρεβέκκα
Σύντροφον είνας αραεύ’,
συνέταιρον οι δέκα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς ἅμα
αραεύ’ψάχνω/ει, αναζητώ/άει, γυρεύω/ει aramak
ατόςαυτός
αφήν’αφήνει
γλουπιγμένονξεφλουδισμένο
δί’ςδίνεις
είναςένας/μία
έμπρι͜αμπροστά
έν’είναι
επρωτεγάπεσαπρωταγάπησα
εσόνδικός/ή/ό σου
έχ̌’έχει
θέκωθέτω, τοποθετώ, βάζω
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κιφάλ’κεφάλι
κιφάλικεφάλι
κολογκύθ’κολοκύθι
λύν’λύνει, λιώνει
Ματσουκάτ’σσααυτή που είναι από τη Ματσούκα
νεστικόννηστικό
οσήμερονσήμερα
παλαλέτρελέ, ανόητε
σ̌κυλόπονσκυλάκι
σπαρέλιμέρος γυναικείας ενδυμασίας αυτοτελές που χρησιμεύει ως κάλυμμα του στήθους spalliera
τερείκοιτάει
τερείςκοιτάς
τιδέντίποτα
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ψ̌ήκαψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8042 | Albums/Singles: 1260 | Συντελεστές: 1650 | Λήμματα: 14387
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr