Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο φέγγον

Πατρίδα μ’, αραεύω σεΠατρίδα μ’, αραεύω σε

Στιχουργοί: Χρήστος Αντωνιάδης

Συνθέτες: Στάθης Νικολαΐδης

Καλλιτέχνες: Στάθης Νικολαΐδης, Χρήστος Χρυσανθόπουλος


Τη νύχτας είμες το ζευγάρ’
εγώ με την Ελένκω -ν
Άμον ντο είν’ σον ουρανόν
η Πούλια με τον φέγγον

[Ε!] Ο φέγγον κείται ανάσ̌κελα
εγώ θέκ’ ατον / κλώθ’ ατον κούπα
Γιαβρί μ’, ας σα στομόχ̌ειλα σ’
για δὼμα έναν βούκαν

Τρυγόνα μ’, όντες μετ’ εσέν
την νύχταν ανταμώνω
Ας σ’ ομματόπα σ’ κλέφτω φως
και τον φέγγον γομώνω

[Ε!] Ο φέγγον κείται ανάσ̌κελα
εγώ θέκ’ ατον κούπα
Γιαβρί μ’, ας σα στομόχ̌ειλα σ’
για δὼμα έναν βούκαν

Τον ήλιον εκουβάλεσα
οπίσ’ σο ρακανόπο σ’
Αρ’ να βραδύν’ ογλήγορα
και ρούζω σ’ εγκαλιόπο σ’

[Ε!] Ο φέγγον κείται ανάσ̌κελα
εγώ θέκ’ ατον / κλώθ’ ατον κούπα
Γιαβρί μ’, ας σα στομόχ̌ειλα σ’
για δὼμα έναν βούκαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
βούκανμπουκιά
βραδύν’βραδιάζει
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
γομώνωγεμίζω
δὼμαδώσε μου
εγκαλιόποαγκαλίτσα
είμεςείμαστε
είν’είναι (για πληθ.)
εκουβάλεσακουβάλησα
θέκ’θέτω/ει, τοποθετώ/εί, βάζω/ει
κείταικείτεται, ξαπλώνει
κλώθ’κλώθω/ει, γυρνώ/άει
κούπαμπρούμυτα
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ογλήγοραγρήγορα
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
οπίσ’πίσω
ρακανόπογήλοφος
ρούζωπέφτω, ρίπτω
στομόχ̌ειλατα χείλια του στόματος
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
φέγγονφεγγάρι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr