Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Την πάχνιαν και τα σύννεφα

Πατρίδα μ’, αραεύω σεΠατρίδα μ’, αραεύω σε

Στιχουργοί: Χρήστος Αντωνιάδης

Συνθέτες: Στάθης Καζαντζίδης

Καλλιτέχνες: Στέλιος Καζαντζίδης, Χρήστος Χρυσανθόπουλος


Την πάχνιαν και τα σύννεφα
εντάμαν θα συμπλέκω
Σα υψηλά του ουρανού
κι εσέν απέσ’ θα θέκω

Εσέν κανείς να μη ελέπ’
κι ευτάει την ψ̌η μ’ κομμάτι͜α
Θα κρύφτω σε, πουλόπο μου,
ας ση κοσμί’ τ’ ομμάτι͜α

Σο τέρεμα σ’, πουλόπο μου,
λύεται το καρδόπο μ’
Τ’ απάν’ ι-μ’ έρ’ται μερμηκιά
και φτιλακίζ’ το ψ̌όπο μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
ελέπ’βλέπει/βλέπω
εντάμανμαζί
έρ’ταιέρχεται
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
θέκωθέτω, τοποθετώ, βάζω
καρδόποκαρδούλα
κοσμί’κόσμου
λύεταιλιώνει
μερμηκιάνιώθει μυρμήγκιασμα, μούδιασμα
ομμάτι͜αμάτια
πάχνιανπάχνη
πουλόποπουλάκι
τέρεμαβλέμμα
φτιλακίζ’σπαρταρά, πάλλεται γρήγορα
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr