Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πατρίδα μ’, αραεύω σε

Πατρίδα μ’, αραεύω σεΠατρίδα μ’, αραεύω σε

Στιχουργοί: Χρήστος Αντωνιάδης

Συνθέτες: Χρήστος Χρυσανθόπουλος

Καλλιτέχνες: Στέλιος Καζαντζίδης, Χρήστος Χρυσανθόπουλος


Πέντε οσπίτι͜α έχτισα
κι ασ’ σ’ όλια ξεσπιτούμαι
Πρόσφυγας είμαι ας σο κουνίν
Θεέ μ’, θα παλαλούμαι

Πατρίδα μ’, αραεύω σε
άμον καταραμένος
Σα ξένα είμαι Έλληνας
και σην Ελλάδαν ξένος

Οσπίτι͜α εφέκα ανάμεσα
σ’ ορμίν και ποταμάκριν
Πεγάδι͜α μαρμαρόχτιστα
νερόν άμον το δάκρυν

Πατρίδα μ’, αραεύω σε
άμον καταραμένος
Σα ξένα είμαι Έλληνας
και σην Ελλάδαν ξένος

Έκιτι, Πόντιοι, περισ̌άνηδες!

Και τώρα αδακέσ’ διψώ
νερόν να πίνω ’κ’ έχω
Εντρέπουμαι¹ να ψαλαφώ
τα χ̌ειλόπα μ’ να βρέχω

Πατρίδα μ’, αραεύω σε
άμον καταραμένος
Σα ξένα είμαι Έλληνας
και σην Ελλάδαν ξένος
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδακέσ’εδώ γύρω, κάπου εδώ
άμονσαν, όπως, καθώς
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύω aramak
ασ’από
έκιτιέκφραση αναπόλησης που υποδηλώνει νοσταλγία για κάτι παρελθοντικό hey gidi
εντρέπουμαιντρέπομαι
εφέκαάφησα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κουνίνκούνια
όλιαόλα
ορμίνρυάκι, ρεματιά
οσπίτι͜ασπίτια hospitium<hospes
παλαλούμαιτρελαίνομαι
πεγάδι͜αβρύσες
περισ̌άνηδεςεξαθλιωμένοι, κακομοίρηδες, δυστυχείς perişan/perīşān
ποταμάκρινόχθη ποταμού
χ̌ειλόπαχειλάκια
ψαλαφώζητώ, αιτούμαι
Σημειώσεις
¹ Ακούγεται πιθ. εκ παραδρομής να λέει «εντρέπομαι»

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr