Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θεέ μ’, να επόρ’να να πετώ

Θεέ μ’, να επόρ’να να πετώΘεέ μ’, να επόρ’να να πετώ

Στιχουργοί: Ελευθέριος Τακματζίδης

Συνθέτες: Νίκος Σαββίδης

Καλλιτέχνες: Αντώνης Νικηφορίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Θεέ μ’, να επόρ’να να πετώ,
γανάτι͜α να εβγάλλ’να
κι όλι͜α τα τέρτι͜α τη κοσμί’
ση ράχ̌ι͜α μ’ να εκουβάλ’να

Να κλαίω, ψ̌η μ’, ’κ’ έν’ εντροπήν
όντες πονεί η καρδία μ’
Απάν’ σον κόσμον κανείς ’κ’ έν’
ντο ’κ’ έκλαψεν καμίαν

Όσα κι αν σύρ’ ο άνθρωπον
σ’ οσπίτ’, σ’ αρχοντικόν ατ’
Η καρδι͜ά τ’ πάντα θα πονεί,
θα τσ̌ίζ’ τον άνθρωπον ατ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
γανάτι͜αφτερά kanat
εκουβάλ’νακουβαλούσα
έν’είναι
εντροπήνντροπή
επόρ’ναμπορούσα
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καμίανποτέ
κοσμί’κόσμου
όντεςόταν
όσαόσες φορές
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
ράχ̌ι͜αράχη, πλάτη
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τσ̌ίζ’λυπάμαι/ται, συμπονώ/εί σίζω
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7991 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1600 | Λήμματα: 13780
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr