Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θα σπίγγω, σπίγγω

ΣυναπάντεμανΣυναπάντεμαν

Στιχουργοί: Χρήστος Αντωνιάδης

Συνθέτες: Χρήστος Χρυσανθόπουλος

Καλλιτέχνες: Στάθης Νικολαΐδης, Χρήστος Χρυσανθόπουλος


Θα σπίγγω, σπίγγω και κόφτω,
τρυγόνα μ’, την ανάσα σ’
Να δίγω φίλεμαν ζωής
απέσ’ σα ψ̌ήα τ’ άσπρα σ’

Έι! Θερίον έν’ το σεβνταλούκ’,
εποίκες ατο ψύλλον
Τρυγόνα μ’, ας σο τέρεμαν
εψόφεσεν ο σ̌κύλον

Θα σπίγγω, σπίγγω, εθαρρώ,
πουλί μ’, εσέν θα γλύνω
Δύο χρόνι͜α ’κ’ εφέκες με
το σπαρέλι σ’ να λύνω

Έι! Θερίον έν’ το σεβνταλούκ’,
εποίκες ατο ψύλλον
Τρυγόνα μ’, ας σο τέρεμαν
εψόφεσεν ο σ̌κύλον

Θα σπίγγω, σπίγγω και κόφτω
τη καρδι͜άς ι-σ’ τον χτύπον
Κανείς σον κόσμον ’κ’ εποίκεν
αμόν εμέν αΐκον

Έι! Θερίον έν’ το σεβνταλούκ’,
εποίκες ατο ψύλλον
Τρυγόνα μ’, ας σο τέρεμαν
εψόφεσεν ο σ̌κύλον

Θα σπίγγω, σπίγγω, εθαρρώ
την καρδι͜ά σ’ θα τσουμίζω
Το στύπον και πικρόν αίμα σ’,
πουλί μ’, θα κατενίζω

Έι! Θερίον έν’ το σεβνταλούκ’,
εποίκες ατο ψύλλον
Τρυγόνα μ’, ας σο τέρεμαν
εψόφεσεν ο σ̌κύλον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αΐκοντέτοιο/α
απέσ’μέσα
γλύνωσυνθλίβω, λιώνω
δίγωδίνω
εθαρρώθαρρώ, νομίζω, υποθέτω
έν’είναι
εποίκενέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
εφέκεςάφησες
εψόφεσενψόφησε
θερίονθηρίο
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κατενίζωκαθαρίζω, ξεπλένω, ξεβγάζω, ξεθολώνω κατανίζω
σεβνταλούκ’έρωτας sevdalık
σπαρέλιμέρος γυναικείας ενδυμασίας αυτοτελές που χρησιμεύει ως κάλυμμα του στήθους spalliera
σπίγγωσφίγγω
στύπονξινό, στυφό
τέρεμανβλέμμα, κοίταγμα
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τσουμίζωστίβω
φίλεμανφιλί
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr