Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Πατέρα, δος με την ευχ̌ή σ’

ΣυναπάντεμανΣυναπάντεμαν

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Χρήστος Χρυσανθόπουλος

Καλλιτέχνες: Στάθης Νικολαΐδης, Στέλιος Καζαντζίδης


Πατέρα, δος με την ευχ̌ή σ’
από σουμά σ’ θα φεύω
Έρθεν η ώρα σην ζωήν
την τύχη μ’ ν’ αραεύω

[Αχ!] Υιέ μ’, και πώς ετράνυνες
άμον κυπαρισσόπον;
Έρθεν η ώρα σ’ να ’παντρεύ’ς
να ’φτας τ’ εσόν ’σπιτόπον

Πατέρα, την ισ̌κιάν τ’ εσόν
εγώ θα αραεύω
Ση θάλασσαν άμον παπόρ’
χωρίς εσέν πατεύω

Εχ! Σταθίκο Νικολαΐδη! Λελεύω τη λαλία σ’!

[Αχ!] Αν ρού͜εις θα παραστέκω σε,
’κι αφήνω σε να χάσαι
Ο κύρ’ γουρπάν’ να ’ίνεται,
υιέ μ’, να εθυμάσαι

Πατέρα, συ εδέκες με
τ’ εσόν την δι͜αρμενείαν
Πώς θα πορεύω με τ’ ανθρώπ’ς;
για πέ͜ει με αλλομίαν

[Αχ!] Δεκάρα κανενός μη τρως,
σην ψ̌η σ’ μη βάλτς κακίαν!
Να βοηθάς τ’ ανήμπορους,
κακόν μ’ ευτάς καμίαν

Η συμβουλή σ’, πατέρα μου,
άμον σταυρόν σα νιάτα μ’
και τα ευχάς ι-σ’ φυλαχτόν
για τη ζωής τη στράταν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλλομίανάλλη μια φορά
άμονσαν, όπως, καθώς
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύω aramak
βάλτςβάζεις, τοποθετείς
γουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
δι͜αρμενείανσυμβουλή, νουθεσία μσν. ὁρμηνεύω < αρχ. ἑρμηνεύω
δοςδώσε
εδέκεςέδωσες
έρθενήρθε
εσόνδικός/ή/ό σου
ετράνυνεςμεγάλωσες
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
ευχάςευχές
’ίνεταιγίνεται
ισ̌κιάνσκιά
καμίανποτέ
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κύρ’πατέρα
λαλίαλαλιά, φωνή
λελεύωχαίρομαι
παπόρ’βαπόρι, καράβι vapore
πατεύωβυθίζομαι, βουλιάζω, μτφ. δύω, μτφ. καταρρέω, μτφ. χρεωκοπώ batmak
πορεύωνοικοκυρεύομαι, βγάζω τα απαραίτητα για να ζήσω, ζω, συντηρούμαι
ρού͜ειςπέφτεις, ρίχνεις κτ κάτω
σουμάκοντά
’σπιτόπον(οσπιτόπον) σπιτάκι
φεύωφεύγω
’φτας(ευτάς) κάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
χάσαιχάνεσαι
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8070 | Albums/Singles: 1245 | Συντελεστές: 1616 | Λήμματα: 14013
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr