Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Και να ’χω δύο σεβντάδες

Τα ποντιακά του ΑσλανίδηΤα ποντιακά του Ασλανίδη

Στιχουργοί: Παύλος Καλαϊτζίδης

Συνθέτες: Παναγιώτης Ασλανίδης

Καλλιτέχνες: Παναγιώτης Ασλανίδης, Παύλος Καλαϊτζίδης


[Και] Παρασ̌κευή σα πρόβατα,
[Έι! Πουλί μ’ και -ν- αρνί μ’]
[και] τη Σάββα σα χορτάρι͜α
[Άτσ̌απα και γιατί;]
[Και] Την Κερεκήν αντρίζ’ν’ ατεν,
[Έι! Πουλί μ’ και -ν- αρνί μ’]
[και] με τα πολλά τα κάλλι͜α,
[Άτσ̌απα και γιατί;]

[Και -ν-] Ακόμαν ντο είμαι -ν- εγώ,
[Έι! Πουλί μ’ και -ν- αρνί μ’]
[και] να έχω δύο σεβντάδες;
[Άτσ̌απα και γιατί;]
[Και] Τ’ έναν έν’ για τα κορτσόπα,
[και] τ’ άλλο για τοι χ̌εράδες
[Φύγον κι έλα μετ’ εμέν]

[Και -ν-] Εφτά κουνία να κουνί͜εις,
[Έι! Πουλί μ’ και -ν- αρνί μ’]
[και] πάντα θα είσαι χ̌έρα
[Φύγον κι έλα μετ’ εμέν]
[Εχ!] Όντες κρούγω -ν- εγώ σο νου σ’
να λες «εποίκα κι εύρα»-ν,
[Φύγον κι έλα, πουλί μ’, μετ’ εμέν]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αντρίζ’ν’παντρεύουν
ατεναυτήν
άτσ̌απαάραγε, αναρωτιέμαι acaba/ʿacebā
έν’είναι
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
εύραβρήκα, βρες (ιδιωμ.προστ.)
κάλλι͜ακάλλη
ΚερεκήνΚυριακή
κορτσόπακοριτσάκια
κουνί͜ειςκάνεις κούνια
κρούγωχτυπώ
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
όντεςόταν
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σεβντάδεςέρωτες sevda/sevdā
τοιτους/τις
φύγονφύγε (προστ.)
χ̌έραχήρα
χ̌εράδεςχήρες

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7979 | Albums/Singles: 1223 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13755
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr