Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Ρίζα μ’ και στερέα

Τα ποντιακά του ΑσλανίδηΤα ποντιακά του Ασλανίδη

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παναγιώτης Ασλανίδης

Καλλιτέχνες: Παναγιώτης Ασλανίδης


Ήλιος σον κόσμον να μη εβγαίν’,
φέγγος να μη ελέπ’ σε
Τρία χρόνια εγάπανες
κι άλλο ’κι θέλτς ν’ ελέπ’ς με

Ε! Ρίζα μ’ και στερέα,
για κλώστ’ σ’ εμέν μερέα
Γιά δος μα έναν φίλεμα,
γιά έναν μαχ̌αιρέα

Θεέ μ’, δος με υπομονήν,
Χριστέ μ’, ποίσον το θάμαν
Ποίσον τ’ αρνί μ’ ας κλώσ̌κεται
θα φέρω σε το τάμαν

Πατώ και προσ̌κυνώ σε
και ντο πολλά αγαπώ σε!
Έλα͜ αρνί μ’, και σ’ εμέτερα
αν αρρωσταίντς, τερώ σε

Εσύ όντες θα κλώσ̌κεσαι
θα χ̌αίρεται το ψ̌όπο μ’
Χρόνια, πουλί μ’, εσύ θα δί’ς
σ’ έρημον το καρδόπο μ’

Ε ρίζα μ’! Ε πουλί μ’!
Το νόστιμον το τέρεμα σ’
Θα σύρ’ και παίρ’ τ’ αχούλι μ’

Χοπ! Ιέψτεν!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αχούλιμυαλό akıl/ʿaḳl
γιάείτε, ή ya/yā
δί’ςδίνεις
δοςδώσε
δος μαδώσε μου
εβγαίν’βγαίνει
εγάπανεςαγαπούσες
ελέπ’βλέπει/βλέπω
ελέπ’ςβλέπεις
εμέτεραδικά μου/μας
θάμανθαύμα
θέλτςθέλεις
ιέψτενταιριάξτε uymak
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κλώσ̌κεσαιγυρίζεις, επιστρέφεις
κλώσ̌κεταιγυρίζει, επιστρέφει
κλώστ’γύρνα/γύρισε, επέστρεψε (προστ.)
μερέαμεριά
όντεςόταν
παίρ’παίρνω/ει
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
στερέαστήριγμα
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τέρεμαβλέμμα
τερώκοιτώ
φέγγοςφεγγάρι
φίλεμαφιλί
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8059 | Albums/Singles: 1244 | Συντελεστές: 1616 | Λήμματα: 14013
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr