Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κρίμαν, γιαβρί μ’, εγέρασα

Τα ποντιακά του ΑσλανίδηΤα ποντιακά του Ασλανίδη

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παναγιώτης Ασλανίδης

Καλλιτέχνες: Παναγιώτης Ασλανίδης


[Εχ!] Ν’ αηλί εμέν [γιαβρί μ’/ψ̌ήκα μ’] εγέρασα
[Εχ!] έσπρυναν [και/γιαβρί μ’] τα μαλλία μ’
Εγώ [και/γιαβρί μ’] τ’ αρνί μ’ ’κ’ εφίλεσα,
[Εχ!] βαρύν έν’ [και -ν-/ψ̌ήκα μ’] η καρδία μ’

[Εχ!] Τα νεότητα [γιαβρί μ’] ντ’ άγνα είν’;
[Εχ!] Πάνε [γιαβρί μ’/ψ̌ήκα μ’] κι άλλο ’κι κλώσ̌κουν
[Εχ!] Άμον εκείνο [ξαν και/γιαβρί μ’] το χορτάρ’,
τα πρόβατα [ψ̌ήκα μ’/γιαβρί μ’] ντο βόσ̌κουν

Ας είχα και τα νεότητα μ’,
ας έμ’νε [και/ψ̌ήκα μ’] είκοσ’ χρονών -ι
[Εχ!] Το χατιρόπον [γιάβρι μ’] ντο είχα
[Εχ!] εκείνο [και] τον καιρόν -ι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδίyavru
γιάβριμωρό, μικρό, παιδίyavru
είν’είναι (για πληθ.)
έμ’νεήμουν
έν’είναι
έσπρυνανάσπρισαν
εφίλεσαφίλησα
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
νεότητανιότη, νιάτα
ντ’ άγνατι περίεργα; τι αλλόκοτα; τι αξιοθαύμαστα;
ξανπάλι, ξανά
ψ̌ήκαψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr