Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ ομμάτι͜α σ’ άμον θάλασσα

Τσ’ εγάπ’ς το μυστικόν

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Θεόφιλος Πουταχίδης, Παναγιώτης Θεοδωρίδης


Τ’ ομμάτι͜α σ’ άμον θάλασσα,
τη ψ̌ης ι-μ’ το βοτάνιν
Όντες τερώ -ν- άλλα, πουλί μ’,
σο ψ̌όπο μ’ κρούει ταλκάνιν

Έρθες άμον την άνοιξην
ση βαρυχ̌ειμωνίαν
κι άμον παρχάρτς εγέντονε
τ’ έρημον η καρδία μ’

Νουνίζω ο χ̌ιλιάχαρον
το ψωμίν να βουκούμαι
Αρνί μ’, όντες αγγεύω σε
πάω να παλαλούμαι

Κάποτε χάμαι -ν- εξαπέσ’,
βαθέα πατουρεύω
κι όντες θέλω να κλώσκουμαι
τα στράτας πα σ̌ασ̌εύω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγγεύωαναφέρω
άμονσαν, όπως, καθώς
βαθέαβαθιά
βαρυχ̌ειμωνίανβαρυχειμωνιά
βουκούμαικάνω μια μπουκιά
εγέντονεέγινε
εξαπέσ’έξω-μέσα, μτφ. εντελώς
έρθεςήρθες
κλώσκουμαιγυρίζω, επιστρέφω
κρούειχτυπάει
νουνίζωσκέφτομαι
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
παπάλι, επίσης, ακόμα
παλαλούμαιτρελαίνομαι
παρχάρτςορεινός τόπος θερινής βοσκής
πατουρεύωεμβυθίζω, πνίγω, μτφ. καταστρέφω, μτφ. χρεωκοπώ batırmak
σ̌ασ̌εύωσαστίζω, τα έχω χαμένα şaşmak
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
ταλκάνινκύμα dalga
τερώκοιτώ
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω
ψ̌ηςψυχής
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr