Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εγομώθανε τ’ ομμάτι͜α μ’

Και νυν...και αείΚαι νυν...και αεί

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Μιχαηλίδης


Εγομώθανε τ’ ομμάτι͜α μ’
να νουνίζω και να κλαίγω
Τη καρδίας ι-μ’ τα πόνια
σ’ όλιον τον κόσμον να λέγω

Το χωρίο μ’, τα παρχάρι͜α
άξανα έρθαν σ’ ακίλι μ’
Εροθύμεσα την μάνα μ’,
τα ραχ̌ία και τον κύρη μ’

Τη καρδίας ι-μ’ η πόρτα
εσπαλίεν ας σα τέρτι͜α 
Άμον γυρευός ψουλαφώ
ξένους άνθρωπους σην πόρτα μ’

Το χωρίο μ’, τα παρχάρι͜α 
άξανα έρθαν σ’ ακίλι μ’
Εροθύμεσα την μάνα μ’,
τα ραχ̌ία και τον κύρη μ’

Αν χάμαι, έικιτι! παιδία,
φέρειτε με σα ραχ̌ία
Νέ νερό θέλω, νέ φαΐ
σώνουνε με τα πουλία

Το χωρίο μ’, τα παρχάρι͜α 
άξανα έρθαν σ’ ακίλι μ’
Εροθύμεσα την μάνα μ’,
τα ραχ̌ία και τον κύρη μ’

Ελάστα, επορπάτεσα 
χωρία και μεμλεκέτι͜α 
Άμον εσέναν πα ’κ’ είδα 
σον κόσμον, ε Τραπεζούντα!

Το χωρίο μ’, τα παρχάρι͜α 
άξανα έρθαν σ’ ακίλι μ’
Εροθύμεσα την μάνα μ’,
τα ραχ̌ία και τον κύρη μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακίλιμυαλό akıl/ʿaḳl
άμονσαν, όπως, καθώς
άξαναξανά, πάλι
γυρευόςεπαίτης, ζητιάνος
εγομώθανεγεμίσανε, βούρκωσαν, κόμπιασαν
έικιτιέκφραση αναπόλησης που υποδηλώνει νοσταλγία για κάτι παρελθοντικό ή εκδήλωση συμπόνοιας για κάποιον hey gidi
ελάσταπεριφέρθηκα, τριγύρισα, περιπλανήθηκα ἀλάομαι/ηλάσκω
επορπάτεσαπερπάτησα
έρθανήρθαν
εροθύμεσανοστάλγησα
εσπαλίενσφαλίστηκε, έκλεισε εντελώς/πολύ καλά
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
μεμλεκέτι͜αη επικράτεια memleket
νέούτε ne
νουνίζωσκέφτομαι
ομμάτι͜αμάτια
παπάλι, επίσης, ακόμα
παιδίαπαιδιά
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
πόνια(ονομ.) πόνοι, (αιτ.) πόνους
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σώνουνεαρκούν
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω
χωρίαχωριά
ψουλαφώζητώ

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13743
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr