Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ντό θα ευτάτεν την παράν

Τσ’ εγάπ’ς το μυστικόνΤσ’ εγάπ’ς το μυστικόν

Στιχουργοί: Κώστας Διαμαντίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Θεόφιλος Πουταχίδης, Παναγιώτης Θεοδωρίδης


Κάτ’ επάθανε οι ανθρώπ’,
παράδες ’κι χορτάζ’νε
Για την παράν και μαναχόν
τ’ έναν τ’ άλλο θα σπάζ’νε

Ντό θα ευτάτεν την παράν;
Άκ’στεν εμέν τον Στύλον·
Εκεί οξ̌ουκά να θέκ’ς ατο
’κι κρούει απάν’ ο σ̌κύλον

Δι͜ακόσι͜α χρόνι͜α πα να ζουν
’κι θ’ εγροικούν καμίαν
πως τση ζωής το μεκατίρ’
’κ’ έν’ τση παράς δουλείαν

Ντό θα ευτάτεν την παράν;
Άκ’στεν εμέν τον Στύλον·
Εκεί οξ̌ουκά να θέκ’ς ατο
’κι κρούει απάν’ ο σ̌κύλον

Αρ’ για τ’ εείνο οι ανθρώπ’
θ’ έτον κι άλλον καλλίον
Ν’ εποίν’ναν τα ταφία τουν
σην μέση τοι χωρίων

Ντό θα ευτάτεν την παράν;
Άκ’στεν εμέν τον Στύλον·
Εκεί οξ̌ουκά να θέκ’ς ατο
’κι κρούει απάν’ ο σ̌κύλον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκ’στενακούστε (προστ.)
απάν’πάνω
δουλείανδουλειά
εγροικούνκαταλαβαίνουν
εείνοεκείνο
έν’είναι
εποίν’νανέκαναν, έφτιαχναν ποιέω-ῶ
έτονήταν
ευτάτενκάνετε, φτιάχνετε εὐθειάζω
θέκ’ςθέτεις, ακουμπάς
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
καμίανποτέ
’κιδεν ουκί<οὐχί
κρούειχτυπάει
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μεκατίρ’αξία (ηθική), ποσότητα, ικανότητα (ενικ.) miḳdār/ (πληθ.) meḳādīr/mawaqīdīr
οξ̌ουκάέξω
παπάλι, επίσης, ακόμα
παράδεςλεφτά, χρήματα para/pāre
παράνλεφτά, το χρήμα para/pāre
σπάζ’νεσφάζουνε
ταφίατάφοι, το νεκροταφείο
τοιτους/τις
τουντους
τσητης
χορτάζ’νεχορτάζουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr