Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τον Θεόν παρακαλώ

Τσ’ εγάπ’ς το μυστικόνΤσ’ εγάπ’ς το μυστικόν

Στιχουργοί: Παναγιώτης Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Θεόφιλος Πουταχίδης

Καλλιτέχνες: Θεόφιλος Πουταχίδης, Παναγιώτης Θεοδωρίδης


Γουρπάν’, ψ̌η μ’, να ’ίνουμαι
ατού σ’ εσά τ’ ομμάτι͜α
Σ’ ατά ’δέν ’κι ταγιανεύ’
όλια ’ίν’νταν κομμάτι͜α

[Έι!] Τον Θεόν παρακαλώ
και τον Χριστόν δοξάζω
να ευρήκω σε μανάχον
φιλώ-φιλώ, χορτάζω

Έλα, ψ̌η μ’, και φέρον με
τη σεβντάς το βοτάνιν
να λαρώνω την καρδι͜ά μ’
ντ’ εποίκες περισ̌άνιν

[Έι!] Τον Θεόν παρακαλώ
και τον Χριστόν δοξάζω
να ευρήκω σε μανάχον
φιλώ-φιλώ, χορτάζω

’Φώταξεν ο πρόσωπος σ’
εγκάλια σ’ το χρυσόν-ι
Κιμιάν εγέντονε
το φίλεμαν τ’ εσόν-ι

[Έι!] Τον Θεόν παρακαλώ
και τον Χριστόν δοξάζω
να ευρήκω σε μανάχον
φιλώ-φιλώ, χορτάζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατάαυτά
ατούεκεί (σε τόπο ή σημείο που βρίσκεται σε κάποιο απόσταση)
γουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
’δέντίποτα
εγέντονεέγινε
εγκάλιααγκαλιά
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
εσάδικά σου/σας
εσόνδικός/ή/ό σου
ευρήκωβρίσκω
’ίν’ντανγίνονται
’ίνουμαιγίνομαι
’κιδεν ουκί<οὐχί
κιμιάνφυτό μυθικό (το οποίο πιστεύεται ότι μεταβάλει μαγικά το γάλα σε βούτυρο ή ότι θεραπεύει όλες τις αρρώστιες), μτφ. κάτι το εξαιρετικά πολύτιμο ή αγαπητό & γι’ αυτό καλά φυλασσόμενο kimya/kīmyāʾ<χύμα < χέω
λαρώνωγιατρεύω, θεραπεύω
μανάχονμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
όλιαόλα
ομμάτι͜αμάτια
πρόσωποςπρόσωπο
σεβντάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
ταγιανεύ’αντέχει, βαστάει dayanmak
φέρονφέρε (προστ.)
φίλεμανφιλί
’φώταξεν(εφώταξεν) φώτισε, έλαμψε
χορτάζωχορταίνω
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr