Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Είδα σε και κάτ’ έπαθα

Τσ’ εγάπ’ς το μυστικόνΤσ’ εγάπ’ς το μυστικόν

Στιχουργοί: Γιώργος Μακρυανίδης

Συνθέτες: Θεόφιλος Πουταχίδης

Καλλιτέχνες: Θεόφιλος Πουταχίδης, Παναγιώτης Θεοδωρίδης


Είδα σε και κάτ’ έπαθα,
πουλί μ’, το νου μ’ θα χάνω
Μετ’ εσέν αν ’κι χ̌αίρουμαι
εγώ πρέπ’ ν’ αποθάνω

Απέσ’ σ’ άψιμον καίουμαι,
η βρούλα -ν- πώς σαρεύ’ με!
Τ’ αρνί μ’ τερεί -ν- από μακρά
και ’κ’ έρ’ται γουρταρεύ’ με

Εκάγα, αρνόπο μ’, ’ς σ’ άψιμο σ’,
επίασα ας ση βρούλα σ’
Τα δύο χ̌έρι͜α μ’ ση γιακά σ’,
τα κρίματα μ’ ση γούλα σ’

Ο πρόσωπος σ’ πολλά έμορφον,
τ’ ομμάτι͜α σ’ τογραεύ’νε
Το στέσιμον κι η καλατσ̌ή σ’
τον άνθρωπον μαεύ’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
αποθάνωπεθαίνω
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
άψιμοφωτιά
άψιμονφωτιά
βρούλαφλόγαbrûler
γούλαλαιμόςgula
γουρταρεύ’γλυτώνω κτ/κπ από, διασώζω/ειkurtarmak
εκάγακάηκα
έμορφονόμορφο
έρ’ταιέρχεται
’κ’δενουκί<οὐχί
καίουμαικαίγομαι
καλατσ̌ήομιλία, συνομιλία, συζήτησηkeleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
’κιδενουκί<οὐχί
μαεύ’νεμαγεύουν
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ομμάτι͜αμάτια
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πρόσωποςπρόσωπο
’ς(ας) από
σαρεύ’τυλίγω/ει, περικυκλώνω/ει, εναγκαλίζομαι/εται, μτφ. αρέσει σεsarmak
τερείκοιτάει
τογραεύ’νεκομματιάζουνdoğramak
χ̌αίρουμαιχαίρομαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr