Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μα την Παναΐαν

Όλια τα «Άχ» τ’ εμέτερα, εγένταν τραγωδίαςΌλια τα «Άχ» τ’ εμέτερα, εγένταν τραγωδίας

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ματθαίος Τσαχουρίδης


Τα ραχ̌ι͜ά εντιδόνεσαν
[Γιαρ, γιαρ, τσ̌άνουμ, γιαρ, γιαρ]
και με την τραγωδία μ’
[Μα την Παναΐαν λέγω]
Έλα να χ̌αίρεται, πουλί μ’,
[Γιαρ, γιαρ, τσ̌άνουμ, γιαρ, γιαρ]
τ’ έρημον η καρδία μ’
[Μα την Παναΐαν λέγω]

Τ’ ομάλι͜α εγώ εγόμωσα
[Γιαρ, γιαρ, τσ̌άνουμ, γιαρ, γιαρ]
για τ’ εσέν τραγωδίας
[Μα την Παναΐαν λέγω]
Έλα και βάλον σπλάχνωσην
[Γιαρ, γιαρ, τσ̌άνουμ, γιαρ, γιαρ]
Σ’ έρημον την καρδία σ’
[Μα την Παναΐαν λέγω]

Σε καθαέναν ορμόπον
[Γιαρ, γιαρ, τσ̌άνουμ, γιαρ, γιαρ]
πίνω κρύον νερόπον
[Μα την Παναΐαν λέγω]
Ετέρεσα τα στράτας ι-σ’
[Γιαρ, γιαρ, τσ̌άνουμ, γιαρ, γιαρ]
Πού επέμ’νες, πουλόπο μ’;
[Μα την Παναΐαν λέγω]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
βάλονβάλε (προστ.)
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
εγόμωσαγέμισα
εντιδόνεσαναντιδόνησαν
επέμ’νεςαπόμεινες
ετέρεσακοίταξα
καθαένανκαθένα
νερόποννεράκι
ομάλι͜αομαλά, ευθεία, πεδιάδες, ίσια (επιρρ.)
ορμόπονμικρό ρυάκι/μικρή ρεματιά
πουλόποπουλάκι
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
σπλάχνωσηνευσπλαχνία, συμπόνια
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τραγωδίατραγούδι
τραγωδίαςτραγούδια
τσ̌άνουμαγαπημένη μου canım

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr