Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εκάτσα κα’ και -ν- έγραψα

Όλια τα «Άχ» τ’ εμέτερα, εγένταν τραγωδίαςΌλια τα «Άχ» τ’ εμέτερα, εγένταν τραγωδίας

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Γιάννης Σανίδης


Ανάθεμα το δι͜άταγμα σ’
και τη στράταν ντο δείκ’ς με
Αρνί μ’, θα έρ’ται ένας καιρός,
θ’ αραεύ’ς ’κι θα ευρήκ’ς με

Σίτ’ στέκω κάπως γίνουμαι,
σίτ’ στέκω κατ’ παθάνω
Γίνουμαι κάστρα να πατώ
χωρία να χαλάνω

Ανάθεμα σε, νε σεβτά,
ας σο καρδόπο μ’ έβγα
Εκάτσα κα’ και -ν- έγραψα
τσ’ εγάπ’ς την άκραν ’κ’ εύρα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκρανάκρη
αραεύ’ςψάχνεις, αναζητάς, γυρεύεις aramak
γίνουμαιγίνομαι
δείκ’ςδείχνεις, καταδεικνύεις
έβγαβγες (προστ.)
εγάπ’ςαγάπης
εκάτσακάθισα
έρ’ταιέρχεται
εύραβρήκα, βρες (ιδιωμ.προστ.)
ευρήκ’ςβρίσκεις
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κα’κάτω
καρδόποκαρδούλα
κατ’γιατί/γιατί δεν
’κιδεν ουκί<οὐχί
παθάνωπαθαίνω
σεβτάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σίτ’καθώς, ενώ σόταν<εις όταν
τσ’(ως τση, άρθρο γεν. ενικού) του/της, (ως τσοι, άρθρο αιτ. πληθ.) τις, (ως ερωτημ. τσί;) ποιός;
χαλάνωχαλάω, καταστρέφω
χωρίαχωριά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr