Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θάνατος να μη έτον

Όλια τα «Άχ» τ’ εμέτερα, εγένταν τραγωδίαςΌλια τα «Άχ» τ’ εμέτερα, εγένταν τραγωδίας

Στιχουργοί: Γιάννης Αμοιρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Κουρτίδης, Στέφανος Σεβίλογλου


Σον τάφο μ’ όντες έρχ̌εσαι
άψον με το καντήλι μ’
κι ους να τελείται και τ’ ελάδ’
η ψ̌η μ’ ας ξελαφρύνει

Η ψ̌η μ’ άμον ελάφρυνεν
και -ν- άμον ελαρώθεν
Τα δα̤κρόπα σ’ σίτ’ έτρεξαν
’χολιάστεν ξαν ’ματώθεν

Τα δακρόπα τη μάνας ι-σ’
θολόν ποτάμ’ εγέντον
Σα μοιρολόϊα τσ’ έλεεν:
«Θάνατος να μη έτον»;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
άψονάναψε (προστ.)
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
δακρόπα(υποκορ.) δάκρυα
εγέντονέγινε
ελάδ’λάδι
ελαρώθενγιατρεύτηκε, θεραπεύτηκε
έλεενέλεγε
έτονήταν
’ματώθεν(εματώθεν) ματώθηκε
ξανπάλι, ξανά
όντεςόταν
ουςως, μέχρι
σίτ’καθώς, ενώ σόταν<εις όταν
τελείται(αμτβ.) τελειώνει, εξαντλείται, μτφ. πεθαίνει
τσ’(ως τση, άρθρο γεν. ενικού) του/της, (ως τσοι, άρθρο αιτ. πληθ.) τις, (ως ερωτημ. τσί;) ποιός;
’χολιάστεν(εχολιάστεν) θύμωσε, αγανάκτησε
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr