Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σίτ’ επέγ’να ομάλι͜α-ομάλι͜α

Όλια τα «Άχ» τ’ εμέτερα, εγένταν τραγωδίαςΌλια τα «Άχ» τ’ εμέτερα, εγένταν τραγωδίας

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Εύα Σταμπολίδου, Μάκης Σεβίλογλου, Σταύρος Μιχαηλίδης


Σίτ’ επέγ’να ομάλι͜α-ομάλι͜α,
είδα ορμάνι͜α και λιβάδα̤
και ση λιβαδί’ την άκραν
έστεκεν δέντρον και μέγαν
με νεράντζι͜α φορτωμένον

Έπλωσα να παίρω έναν,
εχολά̤στεν η Λεμόνα
Ντό χολιάσ̌κεσαι Λεμόνα;
Πας̌ κ’ ετσάκωσα κλαδόπον
και -ν- εμάρανα φυλλόπον;

Κι αν ετσάκωσα κλαδόπον
να τσακούται το χ̌ερόπο μ’
Κι αν εμάρανα φυλλόπον
να μαραίνεται το ψ̌όπο μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκρανάκρη
εμάραναέκανα κτ να μαραθεί
επέγ’ναπήγαινα
έπλωσαάπλωσα, έτεινα
ετσάκωσαέσπασα
εχολά̤στενθύμωσε, αγανάκτησε
κλαδόπονκλαδάκι, μτφ. απόγονος
λιβαδί’λιβαδιού
ομάλι͜αομαλά, ευθεία, πεδιάδες, ίσια (επιρρ.)
ορμάνι͜αδάση orman
παίρωπαίρνω
πας̌μήπως, μπας και, είναι δυνατόν, μην τύχει (και) μήν πᾶς
σίτ’καθώς, ενώ σόταν<εις όταν
τσακούταισπάει
φυλλόπονφυλλαράκι
χ̌ερόποχεράκι
χολιάσ̌κεσαιθυμώνεις, αγανακτάς
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr