Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έλα πουλί μ’, έλα γιαβρί μ’

Όλια τα «Άχ» τ’ εμέτερα, εγένταν τραγωδίαςΌλια τα «Άχ» τ’ εμέτερα, εγένταν τραγωδίας

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Θάνος Τσαμπερτίδης, Στέφανος Σεβίλογλου


Ας σα χ̌ίλια διατάγματα
το έναν να εκράτ’νες
Αέτσ’ ’κι θα ογράευες,
αέτσ’ ’κι θ’ επαθάνες

Το φίλεμαν ντ’ εδώκες με,
πουλόπο μ’, έλα, να ’το!
Αλλό σ’ εμέν κέσ’ μη τερείς
κάποιος εγροικά ’το

Έλα πουλί μ’, έλα γιαβρί μ’,
έλα ολίγον κι άλλο
Δι͜αβαίν’νε χρόνι͜α και καιροί
’κι θα ανταμώνομ’ άλλο
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
δι͜αβαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουν διαβαίνω
εγροικάκαταλαβαίνει
εδώκεςέδωσες
εκράτ’νεςκρατούσες
επαθάνεςπάθαινες (ζημιά)
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
’κιδεν οὐκί<οὐχί
ογράευεςπερνούσες, υπέφερες uğramak
πουλόποπουλάκι
τερείςκοιτάς
’τοαυτό, το (προσωπική αντωνυμία)
φίλεμανφιλί

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr