Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Είσαι άγγελος σ’ ομμάτι͜α μ’

Είσαι άγγελος σ’ ομμάτι͜α μ’Είσαι άγγελος σ’ ομμάτι͜α μ’

Στιχουργοί: Γιάννης Φλωρινιώτης

Συνθέτες: Γιάννης Φλωρινιώτης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Φλωρινιώτης, Λάζος Αθανασιάδης, Χάρης Αθανασιάδης


’Κι αγαπώ σε βίρι͜α λες με
και το ψ̌όπο σ’ τυραννί͜εις
Ήντι͜αν λέγω ’κ’ ινανεύ’ς με,
κι εμέν ξάι ’κι νουνί͜εις

Εσύ πουλί μ’, εσύ τ’ εμόν γιαβρίν,
για τ’ εμέν είσαι όλεν η ζωή μ’
Ντό να ευτάγω εμέν να ινανεύ’ς,
την καρδι͜ά σ’ και την ψ̌η σ’ να γαληνεύ’ς;

Είσαι άγγελος σ’ ομμάτι͜α μ’,
η ζωή μ’ και τα μουράτι͜α μ’
Είσαι ο χτύπος σην καρδία μ’,
ο Θεό μ’ κι η Παναΐα μ’

Εγάπ’ τ’ εμόν, εσύ
Τρανόν σεβντάν, εσύ
Τη κοσμί’ όλι͜α τα καλά
για τ’ εμέν είσαι εσύ

Όρκον ευτάγω σο Θεόν,
για εσέν η εγάπη μ’ έν’ τρανόν
Μη τυρα̤ννίεσαι και κλαις,
τη ψ̌η σ’ μη πογαλεύ’ς

Εγώ, πουλί μ΄, εγώ, τ’ εμόν γιαβρίν,
άλλεν εγάπ’ ’κι θέλω ση ζωή μ’
Ντο ’κι αγαπώ σε ξάι να μη νουνί͜εις,
την καρδι͜ά σ’ και την ψ̌η σ’ μη τυραννί͜εις

Είσαι άγγελος σ’ ομμάτι͜α μ’,
η ζωή μ’ και τα μουράτι͜α μ’
Είσαι ο χτύπος σην καρδία μ’,
ο Θεό μ’ κι η Παναΐα μ’

Εγάπ’ τ’ εμόν, εσύ
Τρανόν σεβντάν, εσύ
Τη κοσμί’ όλι͜α τα καλά
για τ’ εμέν είσαι εσύ

Όρκον ευτάγω σο Θεόν,
για εσέν η εγάπη μ’ έν’ τρανόν
Μη τυρα̤ννίεσαι και κλαις,
τη ψ̌η σ’ μη πογαλεύ’ς
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άλλενάλλη
βίρι͜ασυνεχώς, αδιάκοπα, ασταμάτητα vira
γαληνεύ’ςγαληνεύεις
γιαβρίνμωρό, μικρό, παιδί yavru
εγάπ’αγάπη
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
ήντι͜ανοτιδήποτε, ό,τι
ινανεύ’ςπιστεύεις, εμπιστεύεσαι inanmak
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κοσμί’κόσμου
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοι murat/murād
νουνί͜ειςσκέφτεσαι
ξάικαθόλου
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
ομμάτι͜αμάτια
πογαλεύ’ςπνίγεις, σκας, μτφ. μπουχτίζεις boğulmak
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
τυραννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς
τυρα̤ννίεσαιτυραννιέσαι, ταλαιπωριέσαι
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7991 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1600 | Λήμματα: 13780
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr