Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Οφέτος

Όλια τα «Άχ» τ’ εμέτερα, εγένταν τραγωδίαςΌλια τα «Άχ» τ’ εμέτερα, εγένταν τραγωδίας

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ματθαίος Τσαχουρίδης


Κόρη, παρακάλ’ τον Θεόν
να δί’ με και κερδίζω
Έρχουμαι και την άνοιξην
[Οφέτος, οφέτος]
εσέν χαρεντερίζω

Γράφτω γράμμαν και στείλω σε
με τα γερανοπούλια
Απέσ’ ’κι φανερώνω σε
[Οφέτος, ψ̌η μ’, οφέτος]
άι! τα μυστικά μ’ ούλια

Πουλόπο μ’, χ̌ιλιοπλούμιστον
ντ’ έμορφα κελαηδείς! -ι
Να πας ελέπ’ς τ’ αρνόπο μου
[Οφέτος, οφέτος]
χ̌αιρετίας να δί’ς -ι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
δί’δίνει
δί’ςδίνεις
ελέπ’ςβλέπεις
έμορφαόμορφα
έρχουμαιέρχομαι
’κιδεν ουκί<οὐχί
ούλιαόλα
οφέτοςφέτος
παρακάλ’παρακάλεσε (προστ.)
πουλόποπουλάκι
χ̌αιρετίαςχαιρετίσματα
χαρεντερίζωχαροποιώ, ψυχαγωγώ
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr