Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο γαμπρόν και δέκα φίλ’

Διστράτ’

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος


Ο γαμπρόν και δέκα φίλ’
με το Τας ’ίν’ντανε χ̌ίλ’
και τη νύφε πάν’ να παίρ’νε
σ’ άλλον μαχαλάν να φέρ’νε

Τη Κιουρτζίας ο χορόν
τα κορτσόπα ζευγαρών’
Έλα κι ας ευτάμε πάσ̌’
κι ας χορεύομε το Τας

Το χωρίον σο ποδάρ’
Ο γαμπρόν έν’ παλληκάρ’
και η νύφε προκομμέντσα
σα χωράφι͜α μαθεμέντσα

Τη Κιουρτζίας ο χορόν
τα κορτσόπα ζευγαρών’
Έλα κι ας ευτάμε πασ̌’
κι ας χορεύομε το Τας

Με το Τας πίν’νε ρακίν
και παιδόπα με σ̌κοινίν
τ’ οψίκ’ όλα̤ σταματούνε
και παράδες ψαλαφούνε

Τη Κιουρτζίας ο χορόν
τα κορτσόπα ζευγαρών’
Έλα κι ας ευτάμε πάσ̌’
κι ας χορεύομε το Τας

Αν ο ήλον ’κι χαράζ’
με την νύφεν θα φωτάζ’
Χαράν και καλόν ημέρα
με αητόν και περιστέρα

Τη Κιουρτζίας ο χορόν
τα κορτσόπα ζευγαρών’
Έλα κι ας ευτάμε πάσ̌’
κι ας χορεύομε το Τας

Οι πεκιάρ’ χορεύ’νε Τας
Νύφε, μη κρατείς το μάχ̌!
Λόγια, μέλι͜α όθεν πας
και τον άντρα σ’ ν’ αγαπάς

Τη Κιουρτζίας ο χορόν
τα κορτσόπα ζευγαρών’
Έλα κι ας ευτάμε πάσ̌’
κι ας χορεύομε το Τας
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
έν’είναι
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
’ίν’ντανεγίνονται
’κιδεν οὐκί<οὐχί
ΚιουρτζίαςΓεωργίας (ή Gürcistan=χώρα των λύκων), συνεκδ. ο χορός Τας όπως τον έλεγαν αλλιώς στην περιοχή του Καρς gurğ/gurğān=λύκος
κορτσόπακοριτσάκια
μαθεμέντσαμαθημένη
μάχ̌έθιμο κατά το οποίο η νύφη ως ένδειξη σεβασμού δεν απηύθυνε τον λόγο στα πεθερικά της και δεν τους κοιτούσε στα μάτια
μαχαλάνγειτονιά mahalle/maḥalle
νύφενύφη
νύφεννύφη
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
οψίκ’γαμήλια πομπή προς παραλαβή της νύφης
παιδόπαπαιδάκια
παίρ’νεπαίρνουν
παράδεςλεφτά, χρήματα para/pāre
πεκιάρ’(γεν. αιτ. ενικ.) εργένη, (ονομ. πληθ.) εργένηδες bekâr/bekār
πίν’νεπίνουν
ποδάρ’πόδι
προκομμέντσαπροκομμένη
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτων rakı/ˁaraḳī
Ταςονομασία αντικρυστού ποντιακού χορού
φέρ’νεφέρνουν
φίλ’φίλα (προστ. φιλώ), φίλοι (πληθ. φίλον)
φωτάζ’φωτίζει, λάμπει
χ̌ίλ’χίλιοι/ες/ια
χορεύ’νεχορεύουν
ψαλαφούνεζητούν, αιτούνται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr