Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Όπα, όπα η Μαρία

Διστράτ’

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος


Το κορτσόπον το ξανθόν
έφαεν την ψ̌ην τ’ εμόν
Με το μέλ’ και με το γάλαν
θα τρανύνω την παλάλαν

Το πουλόπο μ’, η Μαρία,
η μικρέσσα Παναΐα

Έλα, το πουλόπο μ’, έλα
τραγωδώ σε, χαμογέλα
Τ’ ομματόπα ’θε πιπίλα̤
τα χ̌ειλόπα ’θε σταφύλα̤

Όπα, όπα η Μαρία μ’,
η μικρέσσα Παναΐα μ’

Το κορτσόπον το ξανθόν
πέντε, έξ’, εφτά χρονών
Αέτσ’ θέλω να απομέν’
μετ’ εμέν πάντα να έν’

Το πουλόπο μ’, η Μαρία,
η μικρέσσα Παναΐα

Το κορτσόπον το ξανθόν,
ατσ̌αΐπ’κον, παλαλόν
Το μικρόν το τσ̌ιτσ̌εκόπο μ’
έχ’ ατο απέσ’ σο ψ̌όπο μ’

Όπα, όπα η Μαρία μ’,
η μικρέσσα Παναΐα μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
απέσ’μέσα
απομέν’απομένει
ατσ̌αΐπ’κονπερίεργο, εκκεντρικό, προκλητικό acayip/ʿacāʾib
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
έξ’έξω ή ο αριθμός έξι
έφαενέφαγε
’θετου/της
κορτσόπονκοριτσάκι
μέλ’μέλι
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μικρέσσαμικρή, νεαρή
ομματόπαματάκια
παλαλόντρελό
πιπίλα̤κουκούτσια, μτφ. μικρά σαν κουκούτσια
πουλόποπουλάκι
τραγωδώτραγουδάω
τρανύνωμεγαλώνω, αναθρέφω
τσ̌ιτσ̌εκόπολουλουδάκι çiçek
χ̌ειλόπαχειλάκια
ψ̌ηνψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr