Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Απέσ’ ση νύχταν έφυες

Διστράτ’Διστράτ’

Στιχουργοί: Χρήστος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος


Απέσ’ ση νύχταν έφυες,
πουλόπο μ’, πικραμένον
Ους το πρωί ενέμ’να σε
κι επέμ’να νυσταγμένον

Σα διστράτι͜α απομένω,
το πουλόπο μ’ αναμένω
’κι πιάν’νε με -ν- τ’ αγιάζα̤
νέ βρεχ̌ία, νέ χαλάζα̤

Στέκω οπίσ’ σο παραθύρ’,
ση στράταν είν’ τ’ ομμάτα̤ μ’
Μερών’ κι οπίσ’ ’κι κλώσ̌κεσαι,
πικρά τρέχ’νε τα δάκρα̤ μ’

Σα διστράτι͜α απομένω,
το πουλόπο μ’ αναμένω
’κι πιάν’νε με -ν- τ’ αγιάζα̤
νέ βρεχ̌ία, νέ χαλάζα̤

Τα νύχτας αραεύω σε,
στέκω σα σταυροστράτα̤
Η καμονή σ’ το καρδόπο μ’
ευτάει ατό κομμάτα̤

Σα διστράτι͜α απομένω,
το πουλόπο μ’ αναμένω
’κι πιάν’νε με -ν- τ’ αγιάζα̤
νέ βρεχ̌ία, νέ χαλάζα̤
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύω aramak
βρεχ̌ίαβροχές
δάκρα̤δάκρυα
διστράτι͜αδιχαλωτοί δρόμοι
είν’είναι (για πληθ.)
ενέμ’ναανέμενα, περίμενα
επέμ’νααπόμεινα
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
έφυεςέφυγες
καμονήκαημός
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλώσ̌κεσαιγυρίζεις, επιστρέφεις
μερών’μερώνει, ξημερώνει
νέούτε ne
ομμάτα̤μάτια
οπίσ’πίσω
ουςως, μέχρι
πιάν’νεπιάνουν
πουλόποπουλάκι
σταυροστράτα̤σταυροδρόμια
τρέχ’νετρέχουν
χαλάζα̤χαλάζια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr