Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Τ’ εμόν η ποσπογάζαινα

Διστράτ’Διστράτ’

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Παναγιώτης Ασλανίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος


Γιά ’κι κρατείς α’ μυστικόν
τη σεβντά σην καρδία μ’
Κι όλ’ την ημέραν άν’ και κα’
λες α’ σην γειτονίαν

Τ’ εμόν η ποσ̌πογάζαινα,
τ’ εμόν αρ’ η φραντάλα
Το φάκ’ απέσ’ ατ’ς ’κι αναλεί¹,
εύκαιρος άμον λάλα

Μεϊτάν’ εβγάλτς τ’ εμέτερα
εσύ τα σεβνταλούκια
’κι θέλω τα στομόλογα
και τα ποσ̌πογαλούκια

Τ’ εμόν η ποσ̌πογάζαινα,
τ’ εμόν αρ’ η φραντάλα
Το φάκ’ απέσ’ ατ’ς ’κι αναλεί¹,
εύκαιρος άμον λάλα

Κάθκα σ’ οσπίτι σ’ και μ’ εβγαίντς
και τη βραδήν σο δώμαν
κι άμον την πόρταν τη ’σπιτί σ’
κλειστόν κρά’ και το στόμα σ’

Τ’ εμόν η ποσ̌πογάζαινα,
τ’ εμόν αρ’ η φραντάλα
Το φάκ’ απέσ’ ατ’ς ’κι αναλεί¹,
εύκαιρος άμον λάλα

Ό,τι ευτάμε εμείς οι δύ’
γιατί τρέχ̌’ πας και λες α’;
Ατά, πουλόπο μ’, λέγ’ν’ α̤τα
«εγάπης εξαπέσ̌ι͜α»

Τ’ εμόν η ποσ̌πογάζαινα,
τ’ εμόν αρ’ η φραντάλα
Το φάκ’ απέσ’ ατ’ς ’κι αναλεί¹,
εύκαιρος άμον λάλα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
άμονσαν, όπως, καθώς ἅμα
άν’άνω, πάνω, άνωθεν
αναλείμουσκεύει και μαλακώνει, διαβρέχει
απέσ’μέσα
ατάαυτά
ατ’ςαυτής, της
βραδήνβράδυ
γιάείτε, ή ya/yā
δώμανδωμάτιο
εβγαίντςβγαίνεις
εβγάλτςβγάζεις
εμέτεραδικά μου/μας
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εξαπέσ̌ι͜αασυναρτησίες, ανοησίες
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
κα’κάτω
κάθκακάθισε (προστ.)
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κρά’κράτα, βάστα (προστ.)
λάλαμωρή, ανόητη, τρελή
λέγ’ν’λένε
μεϊτάν’πλατεία, αλάνα meydan/meydān
όλ’όλοι/α
οσπίτισπίτι hospitium<hospes
ποσ̌πογάζαινακουτσομπόλα pisboğaz
ποσ̌πογαλούκιακουτσομπολιά pisboğazlık
πουλόποπουλάκι
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σεβνταλούκιαέρωτες sevdalık
τρέχ̌’τρέχει
φάκ’φακή
φραντάλαγυναίκα πρόσχαρη, πληθωρική γυναίκα
Σημειώσεις
¹ (εκφ.) δεν κρατάει μυστικό

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8042 | Albums/Singles: 1260 | Συντελεστές: 1652 | Λήμματα: 14387
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr