Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μάνας παιδίν, κυρού κλαδίν

Διστράτ’Διστράτ’

Στιχουργοί: Χρήστος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αφήγηση/Απαγγελία/Ψαλμός, Μπάμπης Κεμανετζίδης, Παναγιώτης Ασλανίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος


Μάνας παιδίν, κυρού κλαδίν,
πού επέμ’νες, στερέα μ’;
Ενέσπαλες να κλώσ̌κεσαι
ση κυρού σ’ τη φωλέα
Γιατί πουλόπο μ’ έφυες
τσ̌ικάρι μ’, εχολά̤στες;
Τεμέλι μ’, που ευρίεσαι;
Στέλιο μ’, μέρ’ εβραδά̤στες;

♫

Εγώ που έμ’νε αετός
[αμάν, αμάν]
ετσακοφτερουλίγα
[Βάι! Ν’ αηλί εμέν]
Εχάθεν τ’ αετόπουλο μ’
[αμάν, αμάν]
άμον κερίν ελύγα
[Βάι! Ν’ αηλί εμέν]

Τ’ ομμάτα̤ μ’ εσκοτείνεψαν
[αμάν, αμάν]
τρώει με -ν- αροθυμία σ’
[Βάι! Ν’ αηλί εμέν]
Όθεν στέκω και κάθουμαι
[αμάν, αμάν]
ακούω τη λαλία σ’
[Βάι! Ν’ αηλί εμέν]

Πουλόπο μ’, άλλο ’κ’ είδα σε!
[αμάν, αμάν]
Γιαβρόπο μ’, πού εχάθες;
[Ωχ! Ν’ αηλί εμέν]
Χωρίς εσέν ’κι ’ίνουμαι
[αμάν, αμάν]
εσύ πουδέν ’κ’ εφάνθες
[Βάι! Ν’ αηλί εμέν]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αροθυμίανοσταλγία
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκιyavru + -όπον
ελύγαέλιωσα
έμ’νεήμουν
ενέσπαλεςξέχασες
επέμ’νεςαπόμεινες
εσκοτείνεψανσκοτείνιασαν
ετσακοφτερουλίγαέσπασαν τα φτερά μου
ευρίεσαιβρίσκεσαι
εφάνθεςφάνηκες, εμφανίστηκες
έφυεςέφυγες
εχάθενχάθηκε
εχολά̤στεςθύμωσες, αγανάκτησες
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
κλώσ̌κεσαιγυρίζεις, επιστρέφεις
κυρούπατέρα
λαλίαλαλιά, φωνή
μέρ’(μέρου, επιρρ.) πού, προς ορισμένο μέρος, όποιος
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ομμάτα̤μάτια
πουδένπουθενά
πουλόποπουλάκι
στερέαστήριγμα
τεμέλιθεμέλιο, μτφ. στήριγμα
τσ̌ικάρισπλάχνοciğer/ciger
φωλέαφωλιά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr