Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το τραγούδι της Άγκυρας

Πόντος, δικαίωμα στη μνήμηΠόντος, δικαίωμα στη μνήμη

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Τα ραχ̌ία τη Άγκυρας,
λιθάρι͜α και πουρνάρι͜α
Αιχμάλωτος έμ’νε σ’ ατά
με τ’ άλλα παλληκάρι͜α

Οι Έλλενοι σην Άγκυραν
γουρπάν’ ατείν’ εγένταν
Οι Άγγλοι π’ έστεσαν τουζάκ’
πουθέν και ξάι ’κι φαίν’νταν

Σούκ’, Λεωνίδα, κι έλεπον
εσύ ας σην Λαμίαν
σην Άγκυραν τοι Έλλενους
εποίκαν ατ’ς θυσίαν

Τα ραχ̌ία τη Άγκυρας
κρεμοί και μονοπάτι͜α
Εκεί συντρόφ’ εκάγανε
Καρδι͜ά μ’, γίνον κομμάτι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατάαυτά
ατείν’αυτοί
ατ’ςαυτής, της
γίνονγίνε (προστ.)
γουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
εγέντανέγιναν
εκάγανεκάηκαν
έλεπονδες
ΈλλενοιΈλληνες
ΈλλενουςΈλληνες
έμ’νεήμουν
εποίκανέκαναν, έφτιαξαν ποιέω-ῶ
έστεσανέστησαν
’κιδεν οὐκί<οὐχί
λιθάρι͜αλιθάρια, πέτρες
ξάικαθόλου
πουθένπουθενά
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σούκ’σήκω (προστ.)
συντρόφ’σύντροφοι
τοιτους/τις
τουζάκ’παγίδα tuzak
φαίν’ντανφαίνονται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13743
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr