Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Δούλα ’κ’ επορώ

Πόντος, δικαίωμα στη μνήμηΠόντος, δικαίωμα στη μνήμη

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Πέλα Νικολαΐδη


Κύρ’ και μάναν εγώ ’κ’ έχω,
είμαι ορφανόν
Σα ραχ̌ία και τη Πάφρας
ολομόναχον

Αφεντάδες ξάι ’κι θέλω,
ούτε προσ̌κυνώ
Κόρη τη ελευθερίας,
δούλα ’κ’ επορώ

Ταρ Μπογάζ’ λέν’ το χωρίο μ’,
να λελεύ’ ατο!
Κι αν επέραν α’ σο ψ̌όπο μ’
πάντα έχ’ ατο

Αφεντάδες ξάι ’κι θέλω,
ούτε προσ̌κυνώ
Κόρη τη ελευθερίας,
δούλα ’κ’ επορώ

Η πατρίδα μ’ έν’ η Πάφρα
Δόξα και τιμή!
Σην πατρίδαν των γενναίων
ας εβγαίν’ η ψ̌η μ’

Αφεντάδες ξάι ’κι θέλω,
ούτε προσ̌κυνώ
Κόρη τη ελευθερίας,
δούλα ’κ’ επορώ
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
εβγαίν’βγαίνει
έν’είναι
επέρανπήραν
επορώμπορώ
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κύρ’πατέρα
λελεύ’χαίρομαι/εται
ξάικαθόλου
ραχ̌ίαράχες, βουνά
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13743
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr