Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μοιρολογούν τα εγκλησ̌ι͜άς

Ευξείνια παρακαταθήκη

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Μοιρολογούν τα εγκλησ̌ι͜άς,
τα μοναστήρι͜α κλαίγ’νε
Μοιρολογά κι η Αγια-Σοφιά,
τα δάκρυ͜α τ’ς κατηβαίν’νε

Κι ο Μιχαήλ Αρχάγγελον
παρηγορεύει ατέναν
Μη κλαις, μη Δέσποινα, μη κλαις,
θα κλαινί͜εις και -ν- εμέναν 

Κινούνε χρόνι͜α και καιροί,
καμπάνας θα δονούνε
και οι ψαλτάδες θα ψάλλ’νε
κι εσέν θα λειτουργούνε

Με δεκατρία σήμαντρα
και δεκαοχτώ καμπάνες,
πενήντα τρία αρχιερείς
και πεντακόσ̌’ ποπάδες

Κάποτε θά ’ρ’ται έναν καιρός,
έναν καλόν ημέραν
Να ψάλλ’νε τ’ «Άγιος ο Θεός»
και «την Τιμιωτέραν»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατέναναυτήν
κατηβαίν’νεκατεβαίνουν
κλαίγ’νεκλαίνε
κλαινί͜ειςκάνεις κάποιον να κλάψει, στενοχωρείς
ποπάδεςπαπάδες
’ρ’ται(έρ’ται) έρχεται
ψάλλ’νεψάλλουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr