Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα δώδεκα μήνας

Ευξείνια παρακαταθήκηΕυξείνια παρακαταθήκη

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Ηλίας Υφαντίδης


Έρθεν, πουλί μ’, ο Καλαντάρτς,
έρθεν ο Καλαντάρης
Μενώ σε και αν ’κι έρχ̌εσαι,
να έρ’ται το χαπάρι σ’

Εδέβεν πλάν ο Καλαντάρτς
σον Κούντουρον θα πάμε
Αρνί μ’, αν ’κι θα έρχ̌εσαι
ας σο κακό μ’ θα χάμαι

Εδέβεν πλάν ο Κούντουρον
του Μάρτ’ τ’ ωτία εφάνθαν
Τα χ̌ιόνι͜α όλι͜α ελύγανε
ας σα ραχ̌ία εχάθαν

Έρθεν Απρίλτς με το καλόν,
έγκεν τα πρασινάδας
Ξενιτεύ’νε οι νιόπαντροι
και κλαίγ’νε τα νυφάδας

Όντες έρ’ται ο Καλομηνάς
φυτρών’νε τα χορτάρι͜α
Ντ’ έμορφα επρασίντσανε
τ’ ομάλια, τα παρχάρι͜α

Έρθεν και -ν- ο Κερασινόν
θα ’ίν’νταν τα κεράσι͜α
Παιδάντ’ πολλά μη τρώτε͜ ατα
θά ’ρχουσ’νε͜ απάν’ σην ράχ̌ιαν

Έρθεν, γιαβρί μ’, ο Χορτοθέρτς
για έπαρ’ το καγάνι σ’
Κάποτ’ έλα -ν- ευρία με,
ας έ͜εις Θεόν απάν’ ι-σ’

Επάτεσαμ’ τον Αύγουστον
και ση χ̌ιονί’ την άκραν
Κατάραν έ͜εις ας σον Θεόν
να μη στεγνώντς τα δάκρυ͜α μ’

Σταυρίτα ετοιμάουνταν
οι ξενιτι͜άρ’ να φεύ’νε
και πριν να ξενιτεύκουνταν
κορίτσι͜α φυγαδεύ’νε

Τρυγομηνάς, χ̌ειμός καιρός
τα χ̌ιόνι͜α σα ραχ̌ία
Ας σα παρχάρια έφυγαν
’κατήβαν σα χωρία

Κρυάδας και χ̌ιόνι͜α πολλά
έγκεν ο Αεργίτες
Σον κρύον π’ ευτάει σεβταλούκ’
θα έν’ πολλά τεχνίτες

Έρθαμε σον Χριστουγεννάρ’
και σ’ όλτς «Χριστός ’γεννέθεν»
Τα μήνας γίν’νταν δώδεκα
κι ο χρόνον ετελέθεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
Αεργίτεςο μήνας Νοέμβριος
άκρανάκρη
απάν’πάνω
Απρίλτςο μήνας Απρίλιος
ατααυτά
Αύγουστονο μήνας Αύγουστος
’γεννέθεν(εγεννέθεν) γεννήθηκε
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδίyavru
γίν’ντανγίνονται
έ͜ειςέχεις
έγκενέφερε
εδέβενπήγε, διάβηκε, διέσχισε, ξεπέρασεδιαβαίνω
ελύγανεέλιωσαν
έμορφαόμορφα
έν’είναι
έπαρ’πάρε (προστ.)
επάτεσαμ’πατήσαμε
επρασίντσανεπρασίνησαν
έρθαμεήρθαμε
έρθενήρθε
έρ’ταιέρχεται
ετελέθεν(αμτβ.) τελείωσε, εξαντλήθηκε, μτφ. πέθανε
ετοιμάουντανετοιμάζονται
ευρίαβρες (προστ.)
ευτάεικάνει, φτιάχνειεὐθειάζω
εφάνθανφάνηκαν, εμφανίστηκαν
εχάθανχάθηκαν
’ίν’ντανγίνονται
καγάνιδρεπάνι
Καλαντάρτςο μήνας Ιανουάριος
Καλομηνάςο μήνας Μάιος
’κατήβαν(εκατήβαν) κατέβηκαν
Κερασινόνο μήνας Ιούνιος
’κιδενουκί<οὐχί
κλαίγ’νεκλαίνε
Κούντουρονο μήνας Φεβρουάριος
μενώμηνύω, αγγέλω, ειδοποιώ
ξενιτεύκουντανξενιτεύονται
όλτςόλους
ομάλιαομαλοί δρόμοι, ευθείες, πεδιάδες, ομαλά (επίρρ)
όντεςόταν
παιδάντ’παιδιά αγόρια
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
πλάνπλάι, πλαϊνό/ παρακείμενο μέρος, παραπέρα
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σεβταλούκ’έρωταςsevdalık
ΣταυρίταΣεπτέμβρη
Τρυγομηνάςο μήνας Οκτώβριος
φεύ’νεφεύγουν
φυγαδεύ’νεφυγαδεύουν
χ̌ειμόςχειμώνας
χ̌ιονί’χιονιού
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω
Χορτοθέρτςο μήνας Ιούλιος
χωρίαχωριά
ωτίααυτιά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr