Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο Μικροκωνσταντίνον

Ευξείνια παρακαταθήκηΕυξείνια παρακαταθήκη

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης, Παραδοσιακό

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Σοφία Αμαραντίδου


Ο Κωνσταντίνον ο μικρόν
κι ο μικροκωνσταντίνον
Σο χρόνον έμαθεν σπαθίν,
σα δύο το κοντάριν

Σο τρίτον εκαυχάτονε
«κανέναν ’κι φοάται
Μηδέ μικρούς, μηδέ τρανούς,
μηδέ τον βασιλέαν»

Έκ’σεν ατον ο βασιλιάς
κι ατόναν εκακεύτεν
Δι͜αλαλετάρους έβαλεν
Στεργιάν και Ρωμανίαν

Εμάζεψεν τη στρατιάν
κι όλια τα παλληκάρι͜α
-Ποίος έν’ άξιον παλληκάρ’,
νικά τον Κωνσταντίνον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατόναναυτόν
εκακεύτενκάκιωσε
εκαυχάτονεκαυχιόταν
έκ’σενάκουσε
έν’είναι
’κιδενουκί<οὐχί
φοάταιφοβάται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 5640 | Albums/Singles: 797 | Συντελεστές: 1056 | Λήμματα: 10155
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr