Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σεράντα δράκ’

Ευξείνια παρακαταθήκηΕυξείνια παρακαταθήκη

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης, Παραδοσιακό

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Σεράντα δράκ’, σεράντα δράκ’,
παλληκάρι͜α σεράντα
Όρκον βαρύν εδώκανε
εντάμαν να είν’ πάντα

Σην ξενιτει͜άν απ’ ατουνούς,
αν αρρωσταίν’ κανένας,
οι άλλ’ να μη αφήν’νε͜ ατον
ορκίσταν ένας - ένας

Σο μεσοστράτ’ ’κ’ επρόφτασαν,
σο μεσοστράτ’ ’κ’ επήγαν
Ερρώστεσεν ο Κωσταντής
σο τσ̌όλ’ την ερημίαν

-Κλάψον με, μάνα, κλάψον με
εγώ πως θ’ αποθάνω
Μάναν, κύρην κι αδελφόπα
και κάλην πως θα χάνω

Αν αποθάνω θάψτε με
σ’ έναν ψηλόν ραχ̌όπον
Κι αν ’α περάν’ ο κύρης μου
και βάλ’ το καντηλόπον

Κι αν ’α περάν’ η μάνα μου
και βάλ’ το ελαδόπον
Κι αν ’α περάν’ η κάλη μου
και άφτ’ με έναν κερόπον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
’αθα
αποθάνωπεθαίνω
ατουνούςαυτούς
αφήν’νεαφήνουν
άφτ’ανάβω/ει
εδώκανεέδωσαν
είν’είναι (για πληθ.)
ελαδόπονλαδάκι
εντάμανμαζί
ερρώστεσεναρρώστησε
’κ’δενουκί<οὐχί
κάληη αγαπητή σύζυγος, η σύζυγος
κάληντην αγαπητή σύζυγο, σύζυγο
καντηλόπονκαντηλάκι
κερόπονκεράκι
κλάψονκλάψε (προστ.)
μεσοστράτ’μέση του δρόμου
ορκίστανορκίστηκαν
περάν’περνάει
ραχ̌όπονραχούλα, μικρό βουνό
σεράντασαράντα
τσ̌όλ’έρημο, ερημικόçöl

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr