Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο Πόρφυρας

Ευξείνια παρακαταθήκη

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Κατερίνα Παπαδοπούλου


Νασάν την μάναν που γεννά
τα τράντα χρόνι͜α μίαν
κι ευτάει υιόν Τραντέλλεναν
και νύφεν γαλαφόραν

Κανείς υιόν ’κ’ εγέννεσεν,
κανείς υιόν ’κ’ εποίκεν
Καλόγραια -ν- εγέννεσεν
απάν’ κέσ’ σον Πορφύρην

-Ατόναν πώς θα λέγομεν,
ατόν πώς θα καλούμεν;
-Ατόν Πορφύρ’ κολλίστε͜ ατον
ατόν Πορφύρ’ καλέστεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
ατόναναυτόν
γαλαφόρανκυρ. αυτή που φέρει γάλα, η εύρωστη, υγιής γυναίκα (πρόσφορη για να βυζάξει/αναθρέψει παιδιά)
εγέννεσενγέννησε
εποίκενέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
κολλίστεκολλήστε, βάλτε φωτιά, καταστρέψετε, (επί ανθρώπου) ονοματίστε (προστ.)
μίανμια φορά
νασάνχαρά σε
νύφεννύφη
τράντατριάντα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr