Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πέντε παπόρι͜α εκάτσανε

Ευξείνια παρακαταθήκηΕυξείνια παρακαταθήκη

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης, Παραδοσιακό

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Ηλίας Υφαντίδης


Πέντε παπόρι͜α εκάτσανε
αντίκρυ σην Δι͜αφνούνταν
Και ο βαλής εκούιζεν
«Θα κρούγν’ την Τραπεζούνταν»

Και τον χαμάλ’ εφόρτωσεν
τη σαραΐ’ τεφτέρι͜α
Αν έρ’ται ο δεξάμενον
θα ’ίν’νταν σιλευτέρι͜α
Αν έρχουντανε οι Ρουσάντ’
θα ’ίν’νταν σιλευτέρι͜α

Οσμάν-αγά, Οσμάν-αγά
κατήβασον το φέσι σ’
Εχ̌’ κι έρχουντανε οι Καζάκ’
θα κόφτ’νε το νεφές ι-σ’

Εχ̌’ κι έρχουντανε οι Ρουσάντ’,
σην Πόλ’ θέλ’νε να πάνε
κι ας σην Κωνσταντινούπολην
τους άπιστους να χάν’νε

Να ’μπαίν’νε σην Αγια-Σοφιάν
τα καμπάνας να κρούγ’νε
κι οι ψαλτάδες να ψάλλ’νε
κι εσέν να προσ̌κυνούνε

Ο Ρούσον έσυρεν το τόπ’
κι η θάλασσα εσείεν
κι ο βαλής ας σον φόβον ατ’
τον μολάν ετυλίεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
δεξάμενονανάδοχος, νονός
εκούιζενφώναζε, λαλούσε, καλούσε κπ ονομαστικά
έρ’ταιέρχεται
έρχουντανεέρχονται
εσείενσείστηκε
έσυρενέσυρε, τράβηξε, έριξε
ετυλίεντυλίχθηκε
θέλ’νεθέλουν
’ίν’ντανγίνονται
κατήβασονκατέβασε (προστ.)
κρούγ’νεχτυπούνε
μολάνανώτερος μουσουλμάνος κληρικός
’μπαίν’νε(εμπαίν’νε) μπαίνουν
νεφέςαναπνοήnefes
παπόρι͜αβαπόρια, καράβιαvapore
σιλευτέρι͜ασφουγγαρόπανα
χάν’νεχάνουν, παύουν να έχουν, διώχνουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr