Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

2η Ενότητα

Ποντιακό γλέντι με τον Γιώργο Αμαραντίδη και τον Στάθη ΝικολαΐδηΠοντιακό γλέντι με τον Γιώργο Αμαραντίδη και τον Στάθη Νικολαΐδη

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Ακεί πέρα σ’ ορμανόπον 
η τρυγόνα η κορώνα
Έστεκεν εποίν’νεν ξύλα 
η τρυγόνα η κορώνα

Η τρυγόνα με τ’ ορτάρι͜α 
η τρυγόνα η κορώνα
Πάει σ’ ορμάν’ σωρεύ’ χορτάρι͜α 
η τρυγόνα η κορώνα

Άντρας ατ’ς έτον μυξέας
η τρυγόνα η κορώνα
Τα ξύλα ατ’ς έσαν οξέας
η τρυγόνα η κορώνα

Τα χ̌έρι͜α τ’ς αμόν τσατσία
η τρυγόνα η κορώνα
Όλο στούδι͜α και πετσία
η τρυγόνα η κορώνα

♫

-Γραία γραία χόρεψον
-Να χορεύω ’κ’ επορώ
Αν καλοκρατείτε με
πέκιαμ’ σείουμαι κι εγώ

Τη τυφεκί’ μ’ το ταπάν
άμον το Καρά-Καπάν
Τη σεβντάς ι-μ’ τ’ όνεμαν
γραμμένον έν’ εκειαπάν’

Τ’ αραπάς ι-μ’ το τεκίρ’
στρογγυλά κυλίεται
Σεβνταλίν παιδίν είμαι
το καρδόπο μ’ λύεται

Έι! κουτσήν μελαχρινήν
μόνασον με έναν βραδήν
Άψον τ’ άψιμο σ’, άψον
κι όλα τα ξύλα σ’ κάψον

Γεια σου Σ̌ιμούλ με τα τοξαρέας ι-σ’!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακείεκεί
άμονσαν, όπως, καθώς
αραπάςάμαξαςaraba
άψιμοφωτιά
άψονάναψε (προστ.)
βραδήνβράδυ
γραίαγριά
εκειαπάν’εκεί πάνω
έν’είναι
εποίν’νενέκανε, έφτιαχνεποιέω-ῶ
επορώμπορώ
έσανήταν
έτονήταν
’κ’δενουκί<οὐχί
καπάνοι μπάσα κουρδισμένες χορδές της λύρας
καρδόποκαρδούλα
κάψονκάψε (προστ.)
κορώνα(ή κορόνα) κουρούνα, μτφ. προσφώνηση γυναίκας (για γυναίκα που χήρεψε), μτφ. καημένηκορώνη
κυλίεταικυλιέται
λύεταιλιώνει
μόνασονφιλοξένησε για διανυκτέρευση (προστ.)
μυξέαςμυξιάρης
όνεμανόνομα
οξέαςοξιές
ορμάν’δάσοςorman
ορμανόπονδασάκιorman
ορτάρι͜αμάλλινες κάλτσεςἀορτήρ
πέκιαμ’ίσως να, πιθανόν να, μπας και (με την ελπίδα να συμβεί)belki (αραβ. bel+ περσ. ki)
σεβνταλίνερωτοχτυπημένη/ο, ερωτευμένη/ο, ερωτικόsevdalı
σεβντάςαγάπης, έρωταsevda/sevdā
στούδι͜ακόκκαλαὀστοῦν~οστούδιον
σωρεύ’μαζεύει, συγκεντρώνεισωρεύω
ταπάνβάση, το πίσω τμήμα (κοντάκι) τυφεκίουtaban
τεκίρ’τροχόςteker
τοξαρέαςδοξαριές
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τσατσίαξεροκλάδια θάμνων, φρύγανα
τυφεκί’τουφεκιούtüfek/tufeng
χόρεψονχόρεψε (προστ.)
Σημειώσεις
1) Η τρυγόνα
2) Τογιαλίδικο Τικ

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr