Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Για την Παναγιάν τη Λάλογλης

Δημοτικά άσματα του ΠόντουΔημοτικά άσματα του Πόντου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Ας σο Χανάχ, σο Κιουλεπέρτ
κι ας σ’ όλια τα χωρία -ν-
ση Λάλογλης την Παναγιάν
θα ’φτάμε λειτρουΐαν

Εγώ -ν- Αρταχανλής είμαι
παιδίν ευλογημένον
ση Λάλογλης την Παναγιάν
κερίν έχω ταγμένον

Εγώ Καρσλής παιδάς είμαι
άξιον παλληκάρι
θα πάω και ση Λάλογλη
ση Παναγιάς την χάρη
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
λειτρουΐανλειτουργία
όλιαόλα
’φτάμεκάνουμε, φτιάχνουμεεὐθειάζω
χωρίαχωριά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr