Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σάντα

Ερίζωσες απέσ’ σην ψ̌η μ’Ερίζωσες απέσ’ σην ψ̌η μ’

Στιχουργοί: Τάκης Ιωαννίδης

Συνθέτες: Τάκης Ιωαννίδης

Καλλιτέχνες: Αλεξάνδρα Ασλανίδου, Τάκης Ιωαννίδης


Σαντά, θυμούμαι τα ραχ̌ι͜ά σ’
και -ν- όλα τα χωρία
Την ψ̌ην εμουν εδίναμε
για την ελευθερία

Και ση Σάντας τα ραχ̌ία
ποντιόπουλα
Και ση δείσαν μαθεμένα
αετόπουλα

Ατόσα χρόνια εδέβανε
και για τ’ εσέναν λέω
Σαντά, πάντα θυμούμαι σε,
αναστορώ και κλαίω

Και ση Σάντας τα ραχ̌ία
ποντιόπουλα
Και ση δείσαν μαθεμένα
αετόπουλα

Ση Σάνταν επολέμαναν
με το σταυρόν σα χ̌έρι͜α
Τούρκον ’κ’ ελογαρίαζαν
ας είχαν και μαχ̌αίρι͜α

Και ση Σάντας τα ραχ̌ία
ποντιόπουλα
Και ση δείσαν μαθεμένα
αετόπουλα

Σαντά μ’, εφέκες όνομαν,
εφέκες ιστορίαν
Ατά όλια να γράφκουνταν
ση σχολεί’ τα βιβλία

Και ση Σάντας τα ραχ̌ία
ποντιόπουλα
Και ση δείσαν μαθεμένα
αετόπουλα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναστορώθυμάμαι, αναπολώ
ατάαυτά
δείσανομίχλη δεῖσα=υγρασία, λάσπη, βρωμιά
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
ελογαρίαζανλογάριαζαν, υπολόγιζαν
εμουνμας
επολέμανανπολεμούσαν, μτφ. προσπαθούσαν
εφέκεςάφησες
θυμούμαιθυμάμαι
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
μαθεμέναμαθημένα
όλιαόλα
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ραχ̌ίαράχες, βουνά
χωρίαχωριά
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13743
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr