Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ερίζωσες απέσ’ σην ψ̌η μ’

Ερίζωσες απέσ’ σην ψ̌η μ’Ερίζωσες απέσ’ σην ψ̌η μ’

Στιχουργοί: Τάκης Ιωαννίδης

Συνθέτες: Τάκης Ιωαννίδης

Καλλιτέχνες: Αλεξάνδρα Ασλανίδου, Τάκης Ιωαννίδης


Τ’ ομμάτι͜α σ’ με τ’ ομματόπα μ’
και -ν- όντας ανταμούνταν
Παρχάρι͜α  ντο ’κ’ έχ’νε χορτάρ’
τραντάφυλλα γομούνταν

Όντας τερώ σον πρόσωπο σ’
τ’ ομμάτι͜α μ’ χαντυλλι͜άουν
Θέλω να καλατσ̌εύω σε
τα λόγια μ’ κορδυλι͜άουν

Τέρω τερώ και ’κ’ επορώ
τα ψ̌ήα σ’ να χορτάζω
Σο γιάνι μ’ όντας ’κ’ έχω σε,
βαθέα αναστενάζω

Ερίζωσες απέσ’ σην ψ̌η μ’
ση καρδι͜άς τα κλαδία
Ένοιξες με μαύρον γεράν,
’κι λαρούται καμίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανταμούντανανταμώνουν
απέσ’μέσα
βαθέαβαθιά
γεράνπληγή, τραύμα yara
γιάνιπλάι, πλευρό yan
γομούντανγεμίζουν, βουρκώνουν, κομπιάζουν
ένοιξεςάνοιξες
επορώμπορώ
έχ’νεέχουνε
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καλατσ̌εύωμιλάω, συνομιλώ, συζητώ keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
καμίανποτέ
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κορδυλι͜άουνγίνονται κόμπος, μπλέκονται, περιπλέκονται
λαρούταιγιατρεύεται, θεραπεύεται
ομμάτι͜αμάτια
ομματόπαματάκια
όνταςόταν
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
τερώκοιτώ
τραντάφυλλατριαντάφυλλα
χαντυλλι͜άουνγαργαλιούνται, μτφ. θαμπώνονται
χορτάζωχορταίνω
ψ̌ηψυχή
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13743
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr