Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πολύπαθον καρδόπον μου

Πισάγκωνα δεμένοςΠισάγκωνα δεμένος

Στιχουργοί: Χρήστος Αντωνιάδης

Συνθέτες: Γιώργος Στεφανίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Στεφανίδης, Κώστας Σιαμίδης


Πολύπαθον καρδόπον μου,
καρδι͜ά μ’ βασανιγμένον
Άμον σακάτικον καράβ’
σον αιγιαλόν ρουγμένον

Επαρείδα σε, νε κόσμε!
Ήμαρτον, τιδέν ’κ’ εγροίκ’σα
Σην ζωή μ’ ντ’ εποίκα λάθος
κι η εγάπ’ εγέντον πάθος;

Τα βάσανα τη χαμονής
εγρίβωσαν απάν’ ι-σ’
άμον θαλασσοκόχλιδα
σην έμπρι͜αν και σο γιάνι σ’

Επαρείδα σε, νε κόσμε!
Ήμαρτον, τιδέν ’κ’ εγροίκ’σα
Σην ζωή μ’ ντ’ εποίκα λάθος
κι η εγάπ’ εγέντον πάθος;

Ατόσα χρόνια καρδι͜ά μου
σ’ αμπάρι͜α σ’ φορτωμένον
Έναν και μαναχόν εγάπ’
σα δύο κουραγμένον

Επαρείδα σε, νε κόσμε!
Ήμαρτον, τιδέν ’κ’ εγροίκ’σα
Σην ζωή μ’ ντ’ εποίκα λάθος
κι η εγάπ’ εγέντον πάθος;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
γιάνιπλάι, πλευρό yan
εγάπ’αγάπη
εγέντονέγινε
εγρίβωσανπροσκολλήθηκαν
εγροίκ’σακατάλαβα
έμπρι͜ανμπροστινή πλευρά
επαρείδαπαραείδα, φαντάστηκα
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
θαλασσοκόχλιδαθαλάσσια σαλιγκάρια
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόπονκαρδούλα
κουραγμένονσπασμένο, διπλωμένο kırmak
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
ρουγμένονριγμένο
τιδέντίποτα
χαμονήςχαμού

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr